Tip os log ind
  • 1/: - Bilisterne ønsker en vej, der går så direkte som muligt, siger Ikast-Brande borgmester Carsten Kissmeyer (V).
    Foto: Tom Laursen
  • 1/: - Uden en ny jysk motorvej bliver trafikken helt kaotisk, siger Poul Andersen (S), der er formand for Hærvejskomiteen og regionsrådsmedlem i Region Syd.
  • 1/: Undersøgelsen af en ny midtjysk motorvej er opdelt i to dele: En forundersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give - og en VVM-undersøgelse af strækningen Give-Haderslev. Frem til sommeren 2019 vil Vejdirektoratet arbejde videre med konkrete forslag til linjeføringer, der skal danne grundlag for en politik beslutning. Kortet er kun en foreløbig illustration.

Hærvejsmotorvej med hiv og sving

20. september 2017, 18.59

MOTORVEJE Hærvejsmotorvej. Parallelmotorvej. Midtjysk Motorvej. Kært barn har mange navne. Det gælder også den meget omtalte motorvejsstrækning fra Hobro til Haderslev. En vej, der skal aflaste rute 13 og Østjyske Motorvej E45, hvor trafikken i disse år stiger med voldsommere fart end forventet.

Foruden de mange navne har der også været flere forslag til, hvordan vejen skal føres ned gennem det midtjyske. Vejdirektoratet har nu valgt at arbejde videre med to mulige linjeføringer og sætte gang i VVM- og forundersøgelser af en "Midtjysk Motorvej".


Vækstvej via Herning eller Pårup

Det ene forslag fører vejen øst om Viborg og videre via Pårup ned igennem den østlige del af Ikast-Brande Kommune. Det andet forslag går vest om Viborg og videre i et sving mod Herning for derefter at krydse den sydlige del af Ikast-Brande kommune. Begge forslag går videre sydpå via Give.

- Uanset om linjeføringen bliver via Herning eller Pårup, så vil en motorvej understøtte erhvervsudvikling og vækst i hele det midtjyske område. Også Ikast-Brande. Vores virksomheder har landets største eksport i forhold til kommunens størrelse, og vi henter arbejdskraft fra et stort område. Så transport spiller en stor rolle på flere planer, siger Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer (V), der er glad for Vejdirektoratets beslutning om, at der nu skal sættes gang i undersøgelserne.

- Det er en anerkendelse af, at der er et behov for en alternativ nord-syd motorvej. Det er ikke nok kun at udvide E45, siger Carsten Kissmeyer.


Bilister ønsker en direkte vej

Der er mange lokalpolitiske interesser i linjeføringen af en motorvej. Carsten Kissmeyer peger da også på, at Pårup-løsningen er særlig attraktiv, hvis man ser isoleret på den store mængde erhvervsjord, som Ikast-Brande Kommune har udlagt ved Pårup.

Men borgmesteren vil ikke svare direkte på, om han foretrækker Pårup- eller Herning-modellen. Han peger dog på vigtigheden af, at en ny motorvej bliver anlagt i en så direkte linje, at den i praksis kommer til at aflaste E45 samt rute 13 mellem Viborg og Vejle, som i dag er kraftigt belastet af tung lastbiltrafik.

- Herning-løsningen vil spare lidt penge, men til gengæld bliver vejen længere. Og bilister er dovne og vil gerne køre den korteste vej. En vej, der går så direkte som muligt. Jo mere vestlig bue vejen får, jo færre vil bruge den. Og det vil give mindre aflastning, siger Carsten Kissmeyer.


Alliance med Viborg og Silkeborg

De to lineføringer er i første omgang i forundersøgelse. Derefter skal der foretages en politisk vurdering af, om man vil lægge sig fast på den ene vej - eller sende begge forslag videre til VVM-undersøgelse. Det har fået Viborg, Silkeborg og Ikast-Brande kommuner til at gå sammen om et fælles høringssvar med de tre borgmestre som underskrivere.

I høringssvaret fra den 31. august opfordrer de tre kommuner kraftigt til, at løsningen øst om Viborg og via Pårup skal indgå i den kommende VVM-undersøgelse for at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag. Det er altså ikke en direkte anbefaling af Pårup-linjen, men en klar opfordring til at linjeføringen vælges objektivt, så den aflaster E45 bedst muligt.

Carsten Kissmeyer sidder i bestyrelsen for Hærvejskomiteen, som han var med til at stifte i 2011. Det er en frivillig sammenslutning af kommuner, virksomheder og andre, der ønsker en "Hærvejsmotorvej" hurtigst muligt. På den baggrund er hans håb, at alle vil respektere og bakke op om den linjeføring, der i sidste ende bliver truffet i Folketinget.

- Det vigtigste for Jylland er at være enige, så vi kan stå stærkt i kampen om statens midler, siger Carsten Kissmeyer.


Trafikkaos kan hæmme Jylland

Hærvejskomiteens formand er Poul Andersen (S) fra Middelfart. Han er regionsrådsmedlem i Region Syd og tidligere trafikpolitisk ordfører i Folketinget. Også han glæder sig over Vejdirektoratets beslutning om at starte VVM- og forundersøgelser af den Midtjyske Motorvej.

- Trafiktallene på E45 vokser hurtigere end Vejdirektoratet tidligere har estimeret, så det er ved at være i sidste øjeblik at skabe et alternativ. Uden en ny jysk motorvej bliver trafikken helt kaotisk, og det vil hæmme vækst og udvikling i hele Jylland, siger Poul Andersen.

Han hæfter sig særligt ved, at undersøgelserne omfatter en tværvej, som syd for Vejle skal forbinde den nye motorvej med E20 mod Fyn. Tværvejen skal aflaste den hårdt belastede Vejlefjordbro, og Hærvejskomiteen ser den som en vigtig del af den jyske motorvejsløsning.

- Uden en tværvej til den fynske motorvej syd om Vejle risikerer Vejlefjordbroen at sande fuldstændig til. Den samlede løsning er vigtig for mobiliteten i Jylland og mellem Jylland og Fyn, siger Poul Andersen.

Carsten Kissmeyer og Poul Andersen erkender begge, at der er langt fra undersøgelser til den Midtjyske Motorvej vejen bliver en realitet. VVM- og forundersøgelser tager et par år. Så skal der træffes en endelig beslutning i Folketinget, vedtages en anlægslov og gives en økonomisk bevilling. I bedste fald starter selve byggeriet i 2020-21, og så kan sidste etape stå færdig sidst i 20'erne.


Ordet er dit