Tip os log ind

Hvem skal betale, når skolernes iPads og bærbare går stykker?

15. januar 2013, 20.00

Det er netop kommet frem, at Odder Kommune, som for præcis et år siden udleverede iPads til kommunens godt 2.000 folkeskoleelever, er blevet overrasket over, hvor mange iPads, der allerede er gået i stykker. Det er især skærmglasset, som har vist sig sårbart, og de uventede ekstraomkostninger truer nu med at sprænge kommunens budget på området.

I Ikast-Brande Kommune indledte man skoleåret med at udlevere bærbare PC’er til kommunens folkeskoleelever fra 3. klassetrin og opefter, en samlet investering på over 10 mio. Et lille halvt år senere har man efterhånden dannet sig de første erfaringer på området, for også her har man måttet konstatere, at selv ikke en PC holder evigt.

Ansvarsforsikring

Som udgangspunkt var det meningen, at det i tilfælde af skader på de udleverede PC’er var skoleelevernes forældres ansvarsforsikring, der skulle dække omkostningen til reparation eller udskiftning, men de første sager har vist, at flere forsikringsselskaber afviser at dække skader på ting, som ikke er den forsikredes ejendom, men kun til låns.

 

At det desuden ikke er alle, som overhovedet har en ansvarsforsikring, er til gengæld ikke kommet som en overraskelse, men kommunens pædagogiske konsulent på skoleområdet, Anna Margrethe Landbo, oplyser, at man på baggrund af erfaringerne har bedt kommunens forsikringsmægler, Willis, komme med et bud på, om man skal tegne en generel forsikring på de udleverede PC’er. Alternativet er at fortsætte med at være ”selvforsikrende”, hvilket i praksis vil sige, at det bliver op til de enkelte skoler at afholde udgifterne til computerreparationer indenfor deres eksisterende budgetter.
 


Ordet er dit