Tip os log ind
I marts var Karsten Krogsgaard Sommer og Lone Jager Neldeberg på rundtur til Brande, Nr. Snede og Ikast med den kommunale campingvogn for at få input til den idræts- og fritidspolitik, der nu er præsenteret et udkast til.
Foto: Mikael Lund

Idræts- og fritidspolitik sendes i høring

Byrådet besluttede på sit møde i mandags at sende et udkast til en idræts- og fritidspolitik for Ikast-Brande Kommune i høring
23. maj 2019, 16.27

Ikast-Brande En styregruppe bestående af medlemmerne fra Kultur- og fritidsudvalget, en repræsentant fra henholdsvis Dansk Folkeparti og Konservative, som ikke har plads i udvalget, tre medlemmer fra Folkeoplysningsudvalget samt en repræsentant for henholdsvis campus-miljøet og kommunens selvejende haller er kommet med anbefalinger til politikkens indhold og form. Det er blevet suppleret med input fra den rundtur, repræsentanter for fritidsområdet tog med den kommunale campingvogn til Brande, Nørre Snede og Ikast i marts samt en efterfølgende workshop afholdt i Hjertet i Ikast 4. april.

På baggrund heraf er der blevet udpeget fem områder, som skal danne baggrund for de kommende års indsatser på idræts- og fritidsområdet:

- Udvikling af idræts- og fritidslivet, så alle kan deltage i aktiviteter, foreningsliv og fællesskaber

- Udvikling af en stærk frivillighedskultur

- Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter

- Talentudvikling og

- Samspil mellem fritidslivet samfundet.

- Noget af politikken handler jo selvfølgelig om, at vi får sat noget af al den aktivitet, vi allerede har i dag, ind i en ramme og får det beskrevet - men det handler også om, at vi ser nye former for fællesskaber og selvorganiserede grupper, som dyrker forskellige aktiviteter - dem vil vi også gerne rumme i vores politik, sagde formand for Kultur- og fritidsudvalget, Helle Mathiassen (V) på byrådsmødet.

- Desuden vil vi også gerne italesætte den udfordring, der kan være i at få udnyttet vores fritidsfaciliteter på den allerbedste måde. Vi vil gerne have så høj en udnyttelsesgrad af vores fysiske rammer som muligt og opnå en højere grad af fleksibilitet til gavn for alle brugergrupper, uddybede udvalgsformanden.

Nu bliver udkastet sendt i høring hos foreninger, aftenskoler m.v.

- Vi håber på at få rigtig mange høringssvar tilbage fra vores foreningsliv, og at politikken vil komme til at sætte en retning for udviklingen af vores fritidstilbud i hele kommunen, lyder ønsket fra Helle Mathiasen.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune