Tip os log ind
Mange vestjyske kommuner har bevidst satset på færre hospitalsindlæggelser og flere ambulante behandlinger. Det straffes man nu for ... foto. Flemming Hansen

Ikast-Brande straffes på god ambulant behandling

14. november 2018, 06.24

BYRÅD Ikast-Brande måtte midt i en tid, hvor det ellers kniber med økonomien, sluge en tillægsbevilling på knapt 15 millioner ved mandagens byrådsmøde.

Det skete i forbindelse med en budgetopfølgning for indeværende år. Og selv om det var forventet - og selv om den ekstra udgift heldigvis er indarbejdet i budgetterne for de kommende år - vakte den en del frustration hos politikerne.

Noget tyder nemlig på, at det er et statsligt krav om ændring af reglerne for medfinansiering af sygehusene, der rammer ikke bare Ikast-Brande men en række vestjyske kommuner, mens østjyske kommuner slipper billigere.

- Det her rammer skævt, og vi har sat Kommunernes Landsforening til at grave videre i det, sagde borgmester Ib Lauritsen (V).

Meget tyder på, at en del af forklaringen på udgiftsstigningerne i vest skal findes i takstsammenlægningen af stationær og ambulant behandling. Med ændringen i takstsystemet er der nu samme takst for en patient med samme diagnose, uanset om patienten indlægges eller behandles ambulant. Man har på Hospitalsenheden Vest, hvor størstedelen af de vestjysk borgere behandles, længe været bedre til at behandle patienterne ambulant, og særligt har der været

flere akutte ambulante forløb her end i resten af regionen. Når taksterne slås sammen og det ambulante loft dermed også forsvinder, bliver det derfor relativt dyrere for Vestkommunerne, fordi man før havde flere af de relativt billigere ambulante patienter.

- Med andre ord straffes vi for at behandle folk ambulant og i det nære sundhedsvæsen, sagde borgmesteren.

Frank H. Sørensen (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget var også kras i sine bemærkninger:

- Er det her et tegn på, at vi ikke har styr på butikken? Så afgjort ikke. Det, der rammer os, er, at vi har været dygtige til at arbejde med det nære sundhedsvæsen, til at behandle folk tæt på deres hjem og undgå for mange hospitalsindlæggelser via en ambulant behandling. Ved at sidestille ambulant behandling med indlæggelse, bliver vi derfor ramt hårdt. Og det vil vi gøre noget ved. Vi skal mødes med de andre kommuner, der rammes. Vi helmer ikke, før det løses.


Ordet er ditMere Politik