Tip os log ind
Ikast-Brande Kommune har fået bevilliget 6,6 millioner kroner til etableringen af et nyt lægehus.
Foto: Flemming Hansen

Ikast får penge til nyt lægehus

Fredag fordelte regeringen i alt 209,5 millioner kroner til nye læge- og sundhedshuse
03. maj 2019, 12.36

Ikast-Brande Regeringen har afsat 6,6 millioner kroner til etableringen af et lægehus i sammenhæng med det nuværende sundhedscenter i Ikast.

Fredag gav regeringen samlet 209,5 millioner kroner til i alt 38 projekter over hele landet. Pengene går til kommuner og regioner til nye læge- og sundhedshuse.

Ikast-Brande Kommune havde ansøgt om 6,6 millioner kroner og er således blevet bevilliget hele det ansøgte beløb.

Finansminister Kristian Jensen (V) fortæller, at projektet får 100 procent støtte, fordi det til fulde lever op til de opstillede kriterier for ansøgningsrunden.

- Ansøgningen ligger lige i centrum af det, vi gerne vil med sundhedsreformen. Med etableringen af en ny lægepraksis i forbindelse med sundhedshuset får man et sted, hvor man kan løse mindre komplicerede opgaver. Det, vi kan se, det er, at mindre praksisser og især solopraksisser ved at komme ind i et moderne sundhedshus får et bedre lægefagligt miljø og bedre mulighed for at tiltrække flere læger, og derfor var det en ansøgning, vi har valgt at bevillige 100 procent, siger ministeren.


Lokalt tilbud

Det at få flere læge - og sundhedshuse er en central del af regeringen og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform. De skal give patienterne kortere vej til en bedre behandling.

- Det er helt i tråd med tankerne bag regeringen og Dansk Folkepartis aftale om sundhedsreformen, at vi får løst ting, som ikke er så kompliceret, uden at komme forbi et sygehus. Der bliver et utroligt pres op mod sygehusene i fremtiden, hvis ikke vi får mindre sundhedshuse, der kan løse opgaverne tæt på borgerne, siger Kristian Jensen.


Flere penge på vej

I regeringens aftale med Dansk Folkeparti er der afsat i alt fire milliarder kroner til, at der over de kommende år skal oprettes og laves moderniseringer af læge- og sundhedshuse i hele landet. Der skal også oprettes læge- og sundhedshuse, der sikrer en behandling tættere på til patienter i psykiatrien.

- Sidste år prioriterede vi også i 207 millioner kroner til nye læge- og sundhedshuse over hele landet, nu styrker vi igen. Vores sundhedsreform handler om at flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Det gør vi blandt andet ved med Nærhedsfonden at prioritere i alt 8,5 mia. kroner til at styrke vores nære sundhedsvæsen, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune