Tip os log ind

Ingen mobning? Det undrer mig

Mor reagerer på byrådets udmelding om »ingen mobbe-anmeldelser« fra et byrådsmøde fornylig
12. januar 2018, 07.27

LÆSERBREV Jeg sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor ingen i Ikast-Brande Kommune undrer sig over, at der i en hel kommune ikke er kommet nogen anmeldelser omkring mobning. Det er, efter min overbevisning, ikke et retvisende billede af skolebørnenes hverdag. Desværre.

Jeg overvejer, om det er til skolens fordel ikke at have mobbeanmeldelser? Hvordan forholder man sig til en anmeldelse på skoleforvaltningen? Kommer det skolen til gavn at lave en anmeldelse i form af flere ressourcer, der kan tage sig af de problemer, som finder sted? Eller måske ressourcer der ruster lærerne til bedre at håndtere mobning?

Skyldtes "ingen anmeldelser" måske at skolerne ikke ønsker at komme frem i lyset og risikere, at nogen forholder sig kritisk til skolens håndtering af mobning. Jeg stiller mig undrende, i det jeg kan læse, at "faldet i omfanget af mobning ikke er godt nok", nultolerance og høj prioritering inden for området. Hvordan måles dette, når ingen skoler laver anmeldelser?

Vi har flyttet vores barn for nylig fra en skole til en anden grundet mobning. Hvem vurderede i vores tilfælde, om der var tale om mobning (altså berettiget til en anmeldelse) eller blot "drillerier", som daværende byrådsmedlem Yildiz Kibar nævner i artiklen i Ikast Avis. Hvordan kan vi som forældre overhovedet sikre os, at vores barn trives på skolerne, når skolerne ikke vil vedgå det ansvar, som hviler på deres skuldrer? For os er det tydeligt, at mobning finder sted, når et barn mistrives over en længere periode.

Trods dialog med skolen, så lykkedes det ikke at ændre de ærgerlige mønstre, hvilket vi til sidst selv handlede på for vores barns skyld og trivsel. Vi har fået et gladere barn, men det er ikke uden omkostninger at skulle skabe sig et nyt netværk på en ny skole og desværre med mange ar på selvværdet.

Den pris betaler det mobbede barn, mens det mobbende barn kan blive i trygge rammer uden konsekvens af dets handlinger. Vi forældre har også et ansvar, men desværre føles det som om, at vi står alene, når det gælder mobning. Det at folkeskolen skal kunne rumme alle elever har konsekvenser, især hvis alle børns trivsel ikke beskyttes. Forståelsen er stor, når flere søger mod privat- og friskoler, for der er vores indtryk, at man aktivt gør noget ved mobning.

Vi undres over, at byrådet ikke overvejer bagsiden af "ingen anmeldelser". Er det ikke naivt, at tro at ingen tilfælde af mobning er anmeldt?

Hilsen et hold bekymrede forældre.


Ordet er ditMere Debat