Tip os log ind
Lars Krarup.

Intet veto - held og lykke fra Herning

14. november 2018, 12.00

BESTSELLERTOWER Jeg har noteret mig en vis kritik af, at Herning Kommunes byplanudvalg har svaret på Ikast/Brandes høring om Danmarks potentielt klart højeste bygning.

Jeg synes faktisk også selv, at den form,det har taget i medierne, får os i Herning til at se lidt skæve ud.

Det er jeg ærgerlig over. Derfor nogle ord om dette:

Vigtigst af alt! Herning Kommune nedlægger ikke et veto mod byggeriet!

Det skulle man ellers tro, efter de udsagn, som har præget debatten.

Hvis man læser byplanudvalgets brev til naboerne i Ikast/Brande, samt beslutningsreferatet fra udvalgets møde forleden, vil man vide dette. Intet veto. Tjek evt selv på www.herning.dk eller på min personlige facebook-side, hvor dokumenterne er udlagt.

Det med veto, det er vi efter loven ellers berettiget til.

Og hvis der havde været tale om væsentligt lavere vindmøller i arealet umiddelbart lige ved siden af, dog på arealer i Herning kommune, som i lovens ord vist i fagsprog hedder »et større uforstyrret landskab«, ville vi næppe selv gennemføre disse.

Men altså.

Herning er og skal være kendt for et sted, hvor alle muligheder er åbne.

Det synes jeg selv, vi ofte efterlever i tanke og handling.

Og vi har altid et princip eller et udgangspunkt om, at vi ikke med lovens mulighed om veto ønsker at stoppe muligheder for andre i vore nabokommuner.

Vi skal nemlig i stedet for hjælpe hinanden og dyrke netop det at forfølge muligheder til gavn for hele vores landsdel.

Så vi har ikke nedlagt veto.

Og byplanudvalget (se kopi af brevet) slutter faktisk modsatrettet med at skrive, »vi ser frem til realiseringen af projektet i håb om, det kan være med til at styrke regionen«.

Det har givet anledning til en avisforside/historier om, at byrådet i Herning går imod tårnet.

Det gør vi jo egentlig ikke. Vi bruger ikke muligheden for at stoppe projektet.

Medieomtalen har givet anledning til en masse uproduktiv snak om, at vi i Herning skulle være misundelige. At vi ikke under naboen den succes.

- Lad mig slå helt fast, at det er helt forkert tolkning af byplanudvalgets brev.

Vi under gerne naboen og egnen et sådant privat projekt!

Helt på samme måde, som vi ikke ville lave veto mod et andet stort projekt i Holstebro for få år siden.

Vi ønsker at bidrage til udvikling. Og hovedansvaret for planlægningen har værtskommunen.

Men vi er høringsberettiget. Og jeg røber næppe nogen stor indholdsmæssig hemmelighed ved at skrive, at vi på Herning rådhus nok er mere fagligt opmærksomme på følgerne i det omkringliggende landskab end hos vore gode naboer i Ikast/Brande. Så meget har vi i Herning lært i processen. Og ved I hvad. Det er da fair nok.

Skulle vores byplanudvalg så have forslået en overvejelse om flere knap så høje bygninger i stedet for en meget høj på 320 meter? Velvidende at visionen om de 320 meter er bærende for projektet?

Måske ikke.

Men sådan endte drøftelsen i vort lokale demokrati i byplanudvalget.

Og kun som forslag i debatten for at mindske miljøpåvirkningen i det uforstyrrede landskab. Ikke som et krav/veto.

Det kan man være uenige om. Jeg synes selv, de i udvalget fandt en god balance i høringssvaret. Ingen veto, et held og lykke, og en mulig - eller umulig - idé, af hensyn til miljøpåvirkningen, er pointerne i svaret. Læs gerne selv hele svaret. Mon ikke du er enig i det med balancen?

Men jeg er ærgerlig over den efterfølgende negativt sporede debat i medierne.

Held og lykke med projektet. Både fra byplanudvalget i Herning. Og også her fra mig. Til den private projektmager. Til nabokommunen. Og til alle andre interessenter i projektet.

Med ønsket om succes, flot arkitektur, bæredygtighed og ansvarlighed.

Vi - eller rettere de - skal jo gerne også om 100 år mene, at der kom noget unikt. På den gode måde.


Ordet er dit