Tip os log ind

Jernskrot giver millionindtægt til kommunen

Et af FN's verdensmål handler om genbrug og om at lade råstofferne køre i ring. I Ikast-Brande sælges visse typer »affald« som ressourcer
09. maj 2019, 09.37

VERDENSMÅL Det er så nemt at smide den tomme dåse fra aftensmadens flåede tomater i skraldespanden. Men faktisk er dåsen penge værd, hvis man gør sig en smule umage.

I stedet for at lade den ryge med det grå affald ud, så kan den med et simpelt skyl under vandhanen blive en vare, der kan sælges.

Det kræver blot, at man ser dåsen som en ressource i stedet for at betragte det som affald.

Så i stedet for at smide den i det grå affald, så er der rigtig meget ide i, at tage de skyllede dåser med på den kommunale genbrugsplads og smide dem i jerncontaineren.

Dåsen er lavet af jern og repræsenterer en ressourcer, der nemt kan bruges igen og derfor har en værdi.

Ikast-Brande kommune solgte sidste år 820 tons jernaffald og tjente rent faktisk 1,2 millioner kroner alene på jernaffald.

- Pengene bliver i systemet og er således med til at holde udgiften til renovation for den enkelte borgere i kommunen, nede, fortæller Inge Svensson fra miljøafdelingen i Ikast-Brande kommune.

- Vi er nået til et punkt, hvor de fleste er blevet opmærksom på, at de bliver nødt til at sadle om, når det handler om brug af ressourcer. Det er en brydningstid, hvor også mange virksomhedsejere begynder at tænke genbrug i deres cyklus. De bliver nødt at forholde sig til at bruge genbrug-materialer og ikke kun »jomfru-produkter« (der er den tekniske betegnelse for nye råvarer, red.), siger hun.

Derfor forventer hun også, at der på sigt skal sorteres mange flere ting ud af den normale husholdningsaffald.

For jo renere ens man kan få en affaldsfraktion, jo større værdi har den. Både i kroner og øre, men også fordi det vil være langt nemmere at genanvende.

- Plastik er eksempelvis mange forskellige ting, forklarer hun og nævner i den forbindelse gamle havemøbler, der i Ikast-Brande har sin egen container.

Containerne med plastik koster kommunen, der har en udgift pår 750 kroner for hvert tons affald, de sender videre, mens containerne med havemøblerne faktisk giver en indtægt på 400 kroner per tons.

- Havemøblerne er rimelig ens og derfor nem at håndtere og genanvende. Derfor er det en vare vi kan sælge og få penge for, forklarer Inge Svensson.

På samme måde er tomme sodavandsdåser, pap, papir, bøger og ikke mindst bilbatterier ting, der kan tjenes penge på, hvis man vel og mærke sørger for, at det ikke blandes med andre ting.

- Priserne på affald varierer meget og er dybt afhængig af verdensmarkedet. Specielt om Kina lukker ned for import fra vesten, siger Inge Svensson.

Affald kan også genanvendes kreativt og laves til smykker. - Se video på AOIB.dk


Affalds-Indtægter i Ikast-brande

69 tons sodavandsdåser - 310.000 kroner

820 tons jernskrot - 1.200.000 kroner

21 tons bilbatterier - 73.500 kroner

1173 tons papir- 997.000 kroner

641 tons pap - 544.000 kroner

71 tons bøger - 17.750 kroner

Ordet er ditMere Ikast