Tip os log ind
Karin A. Vestergaard i forbindelse med afsløringen af et nyt alterbillede i Faurholt Kirke.
Foto: Tom Laursen

Karin A. Vestergaard stopper som sognepræst i Ikast

På søndag holder sognepræst Karin A. Vestergaard afskeds-gudtjenester i Ikast
25. april 2019, 07.49

Ikast Karin A. Vestergaard stopper som sognepræst ved Ikast og Faurholt kirker. Efter ca. 22 år i embedet har hun sidste gudstjeneste på søndag 28. april i Ikast Kirke om formiddagen og i Faurholt om eftermiddagen.

Efter gudstjenesterne vil afskeden blive markeret med kirkefrokost i kirkecenteret efter højmessen. Her vil der blive rig mulighed for at møde Karin A. Vestergaard og takke for de mange gode år i sognet.

Hvis man ønsker at give Karin en afskedsgave, er der lagt en indsamlingsliste frem på kirkekontoret, som man kan skrive sig på.

I Faurholt bliver det markeret i sognehuset efter eftermiddagsgudstjenesten.


Rummelighed

Ikast menighedsråd og menighed har altid sat stor pris på Karin A. Vestergaards utrættelige indsats i kirkens tjeneste.

- Noget af det, der kendetegner Karin A. Vestergaard, er hendes rummelighed med blik for alle, skriver menighedsrådet til Ikast Avis.

- Karin A. Vestergaard er god til at skabe relationer med mange mennesker og se en værdi i det enkelte menneske uanset status, nationalitet og tro. Dette har givet mulighed for, at de forskellige trossamfund kan leve i sameksistens i byen med respekt for hinanden. Karin A. Vestergaard er et levende eksempel på, at hvis man kender sit eget ståsted og tro, så er det lettere at møde andre med åbenhed.

Internt i kirken har Karin A. Vestergaard ifølge menighedsrådet bidraget med mange spændende ideer og tiltag og skabt gode gudstjenester og arrangementer. Karin A. Vestergaard har flere gange selv skrevet et optrin til brug ved blandt andet familiegudstjenester. Her kan nævnes et påskespil, der beskriver hele vejen mod påsken i Jesu tid.

Karin A. Vestergaard ligefremme og frimodige tilgang til alle har gjort hende i stand til at finde medvirkende, når der har været brug for det.

Karin A. Vestergaard og Kaj Vestergaard, der kom hertil som familie, fandt det naturligt at blive en del af Ikast KFUM og KFUK's familiearbejde og derved skabe gode relationer i byen. Hun har altid haft et stort engagement i kirkens børne- og ungdomsarbejde og prøvet til med nye tiltag for konfirmander.

Også sognets ældre borgere sætter stor pris på Karin A. Vestergaards engergement, åbenhed og gæstfrihed. Mange plejehjemsbeboere har gennem tiden gæstet Karin A. Vestergaard og Kaj Vestergaards hjem i præsteboligen.

- Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen på søndag, hvor der bliver mulighed for at mindes tiden med Karin A. Vestergaard som sognepræst i Ikast.

Karin Vestergaard har lagt meget energi i sit virke i Ikast sogn, men hun har følt et særligt ansvar for Faurholt sogn, som hun har været en god sognepræst for. Hun har været med til at skabe mange gode relationer i sognet også med borgerforeningen i Faurholt. Hun har aldrig lagt skjul på, at hun i præstegruppen har været Faurholts repræsentant.

Menighedsrådene er i fuld gang med at finde en afløser for Karin A. Vestergaard i præsteembedet.

Embedet har været opslået siden starten af april med ansøgningsfrist 22. april.

I skrivende stund kender vi ikke antallet og sammensætningen af ansøgere til embedet.

Menighedsrådene vil i den kommende tid læse ansøgningerne, holde prøveprædikener og samtaler for herefter at indstille, hvem vi ønsker i embedet.

Det er så op til biskoppen at foretage den endelige ansættelse. Vi forventer, at der starter en ny præst 1. august med indsættelsesgudstjeneste 13. august i de to kirker.


Ordet er ditMere Ikast