Tip os log ind
  • 1/: Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) glemte i første omgang at tage sit manuskript med sig fra kaffebordet. Hvilket ikke betød noget, da hun stort set talte frit for leveren og med stort engagement.
  • 1/: Der var dækket op til 150 mennesker i Kirkecentret under ministerbesøget, og stort set alle pladser blev besat. I gennemsnit kommer der mellem 80 og 100 til menighedsaftenerne.
  • 1/: bvz<
  • 1/: Kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA) glemte i første omgang at tage sit manuskript med sig fra kaffebordet. Hvilket ikke betød noget, da hun stort set talte frit for leveren og med stort engagement.

Kirkeminister i Ikast: Kirken har stor opbakning

Kirkeminister Mette Bock køber ikke den der med, at folkekirken bløder og kirkerne står tomme
23. marts 2018, 15.42

Ikast Henved 150 fremmødte tog endnu en gang del i Menighedsaftener i Ikast, og forleden havde man besøg af selveste kirke- og kulturminister Mette Bock (LA), der fortalte om, hvor folkekirken skal bevæge sig hen.

Mette Bock er med formand for Menighedsaftener, Kai Bohsens, beskrivelse »selv et levende og aktivt medlem af folkekirken«.

- Jeg har overlevet syv forskellige præster. Præsten, vi har nu, har været der i 25 år, og han har kendt min familie gennem fem generationer, fortalte Mette Bock.


Ingen betonbro

Kirkeministeriet blev oprettet i 1916. Dengang var der ansat en enkelt medarbejder til at betjene ministeren. Der er mere personale i dag, men ministereiet er stadigvæk det mindste af dem alle.

- Det er, fordi vi ikke er en statskirke, men en folkekirke. Der er et bånd mellem stat og folkekirke - ikke en betonbro, fastslog ministeren.

Kirkeministeriet er specielt derved, at ministeren og hendes team primært skal være lyttende til, hvad der sker ude i sognene.

- Først, når der udtrykkes et behov, skal vi - måske - tage fat i det, understregede ministeren.

Hun køber ikke den med, at folkekirken styrtbløder, og kirkerne står tomme.

- 86 procent af danskerne bakker op om folkekirken. Det er helt enestående, konkluderede Mette Bock, som også mener at vide, hvorfor opbakningen er så stor.

- Det er, fordi vi går i takt og ikke i flok, sagde hun.

Præsterne har en frihed til at fortælle og forkynde, som de vil.

- Der er ingen tros-politi, der kigger ind i vores hjerner, forsikrede ministeren.


Kvindelige præster og homovielser

Der var en kæmpe debat, da folkekirken fik kvindelige præster. Vielser af to personer af samme køn gik heller ikke ram forbi.

Noget, der kan virke kontroversielt, har det imidlertid med at modne sig i folkekirken.

- Da der blev diskuteret homovielsen, frygtede man, at folkekirken ville falde fra hinanden. Men vi holdt alligevel sammen, fordi vi gav dem, der ikke ønskede at vie homoseksuelle, friheden til at sige nej, forklarede Mette Bock, som flere gange under sit indlæg opfordrede til at huske på denne vigtige frihedstradition i folkekirken.

Mette Bock undrer sig over, at de missionerende ateister, som hun kaldte Ateistisk Selskab, via lovgivningen ønskede at tvinge samtlige præster til at vie personer af samme køn.

- Det er absurd, når de missionerende ateister netop går ind for en adskillelse af staten og folkekirken, sagde ministeren.

Folketinget har med en ny trossamfunds-lovgivning ønsket at stadfæste religionsfriheden, herunder rettigheder og pligter for de 162 forskellige trossamfunder, der findes i Danmark.

For at få endnu flere til at være aktive i folkekirken, foreslår Mette Bock, at tærsklen til kirkerne gøres en smule lavere.

- Vi skal række ud mod dem, der ikke kommer så ofte i kirken. Det kunne for eksempel være med babysalmesang, hvor man tager de nye forældre i hånden. Jeg tror, der er en lyst til at være en del af fællesskabet. Mennesker har brug for noget stabilt, noget, som ikke hele tiden forandres, sagde ministeren.


Nulstillede mennesker

- Tag fat i de udsatte mennesker, inden det går galt. Når der er brug for samtale og sjælesorg, kommer folkekirken ind længe før kommunen. Den kommer først ud, når det er gået galt, lød opfordringen fra ministeren, som tilføjede:

- Vi skal passe meget på ikke at lukke os for hinanden. Når vi går i kirke, skal vi huske at have øje for de ansigter, vi ikke har set før. Det er de bittesmå ting, der gør en levende folkekirke.

Mette Bock henviste et par gange til digteren Søren Ulrik Thomsen, som engang har skrevet, at på kirkebænken, er vi mennesker nulstillede over for hinanden ved at være lige over for Gud.


Trædestenene

Ministeren er stemt for alt fra jagtgudstjenester over musikgudstjenester til erhvervsgudstjenester.

- Det er fint med alle disse særgudstjenester, men vi skal huske på, at de er trædestenene ind til højmessen om søndagen, hvor vi finder det store fællesskab, lød det.

Mette Bock finder genkendeligheden positiv ved folkekirken. Det giver en vis tryghed.

- Men vi må gerne ændre nænsomt, for eksempel ved at tale et sprog, som bygger bro mellem evangelie-teksterne og det liv, vi taler i dag. Det er en stor kunst for en præst at kunne gøre det, sagde hun, som sluttede sit indlæg af med følgende opfordring:


Ret ryggen, op med hovedet

- Vi skal ikke være bange for at tale folkekirken op. Ret ryggen, op med hovedet. Tag jeres medmennesker i hånden. Dette at lære at gå i kirke er lidt som at lære at cykle. Ingen kan det på forhånd. Men har man først lært det, så glemmer man det aldrig.

Menighedsaftener arrangeres i et fællesskab mellem Ikast Kirke, bibelkredse og KFUM og KFUK


Ordet er ditMere Kirke