Tip os log ind
Ikast Kirke.
Foto: Henrik Ole Jensen

Kirken mangler rigtige mænd - og kvinder

Politiske initiativer og beslutninger har siden januar betydet, at der er ekstra pres på besøgstjenesten ved Ikast Kirke. Derfor efterlyser Ikast Kirke rigtige mænd og kvinder, som en gang om ugen vil være besøgsven
09. juni 2019, 13.33

Kirke I januar 2019 bortfaldt kommunens tilbud om klippekort til ældre i Ikast Brande Kommune. Klippekortsordningen betød, at ældre kunne få besøg og hjælp fra en hjemmehjælper nogle gange om året, og at det var den ældre som afgjorde hvornår og hvad der var behov for hjælp til. Grundet kommunale besparelser betød det, at Ikast-Brande Kommune fjernede klippekortsordningen pr. 1. januar.

- De sidste måneder har jeg oplevet et ekstra pres på besøgstjenesten og hyppige opkald fra pårørende til ældre medborgere med ønsket om en besøgsven for en ældre, fortæller koordinator for besøgstjenesten ved Ikast Kirke Jens Erik Skals i en pressemeddelelse.

Han fortæller videre, at han flere gange har oplevet, at der er blevet henvist til den bortfaldne klippekortsordning, og at der nu er et øget behov for frivillige i besøgstjenesten.

Jens Erik Skals efterlyser nu rigtige mænd, men også kvinder, da der viser sig at være en gruppe mænd, som har behov og ønske om en mandlig besøgsven.

- Rigtige mænd og kvinder, som via et ugentligt besøg kan tage den gode samtale eller en gåtur eller et spil og på den måde vil gøre en ældre glad og gøre en stor forskel for en som savner nærvær og som måske ikke har børn, børnebørn, venner eller andre omkring sig, siger koordinatoren.

- At give glæde til en anden er også at modtage glæden i at gøre en forskel


Ældrerådet fraråder det

Ældrerådet fraråder på det kraftigste, at klippekortene afskaffes.

Besparelsen vil ramme den svageste gruppe borgere, som i forvejen er afhængig af andres hjælp. Gennemføres forslaget, kan det fratage borgerne mulighed for at komme ud, få oplevelser eks komme på kirkegården, til en gudstjeneste, komme på indkøb, opleve duften af tilberedt mad i eget hjem, samt det at deltage i at lave mad, få ryddet op i skabe samt muligheden for at kunne invitere gæster.

Det vil øge risikoen betydeligt for at borgeren bliver yderligere isoleret fra det omgivende samfund og dermed blive mere ensom. Der er stor risiko for at miste følelsen af at værre herre i eget hjem.

Oplevelsen af værdighed hænger sammen med følelsen af at blive involveret som et »normalt« menneske, altså mennesket bag sygdom og evt. svækkelse. At have noget at tage sig til og opleve selvbestemmelse.

Ved evalueringen af klippekortsordningen viste det sig, at gevinsten var to veje. Borgerne havde stor glæde af muligheden for at gøre andre ting sammen med deres vanlige hjælper, og hjælperen kom til at kende borgerne på en mere nuanceret måde.

Klippekortet tildeles borgere som i forvejen får hjemmepleje. Man tildeles en halv time ugentlig ,som kan bruges efter borgernes eget ønske og evt. spares op til flere samlede timer. Ordningen er beregnet til at borgere kan planlægge hjælp til noget ud over den tildelte daglige hjælp. Det kan være indkøb, oprydning i skabe, kirkegårdsbesøg, deltagelse i fester med følge af hjælper. Altså kan ordningen medvirke til at borgerne er mindre isolerede.


Selvbestemmelse

Forslagene om afskaffelse eller reduktion i antal af klip på klippekortet, vil igen øge afhængigheden af andre og dermed påvirke muligheden for selvbestemmelse negativt.

I forslaget henvises til, at borgerne i stedet skal benytte deres netværk eller frivillige. Er man en af de meget gamle, som der kommer betydeligt flere af i fremtiden, kan det forventes at pårørende og netværk også er godt oppe i årene.

Netværk kan være ikke eksisterende. Det vil mindske muligheden væsentligt for at kunne få ordnet ting ud over den snævre tildelte tid vedrørende personlig pleje og praktisk bistand. Ældrerådet finder det ikke rimeligt at nævne frivillige som en del af kommunens økonomiske løsningsforslag.


Ordet er ditMere Ikast