Tip os log ind
Det kommunale Fastholdelsesteam består af jobkonsulenterne fra venstre Lene Abild, Imogen Vilstrup og Gert Hansen.
Foto: Jette Aaes

Kommunalt fokus på vejen tilbage på job

Jobcentrets fastholdelsesteam i Ikast-Brande Kommune samarbejder med sygemeldte borgere og arbejdspladsen for at få sygemeldte hurtigst muligt tilbage i job - til gavn for borgeren, virksomheden og kommunen
23. februar 2019, 14.47

Ikast-Brande De seneste års opsving har betydet flere borgere i job. Også i Ikast-Brande Kommune. Væksten er samtidig fulgt op af vækst i antallet af borgere, der bliver sygemeldte. Den udvikling arbejder det kommunale Jobcenters Fastholdelsesteam ihærdigt på at imødekomme - ikke mindst gennem konkrete og personligt målrettede tiltag i forhold til både den sygemeldte borger og arbejdspladsen. En dialog der skal skabe effektive og realistiske planer for at sikre, at borgeren kommer tilbage i job så hurtigt som muligt.

- At få borgere raskmeldte så hurtigt som muligt giver værdi til både den sygemeldte, der kun kan modtage sygedagpenge i maksimalt 22 uger, og til arbejdspladsen, der får chancen for at få en dygtig medarbejder tilbage i arbejde igen. Det gavner naturligvis også den kommunale økonomi at flytte borgere fra forsørgelse over i beskæftigelse, siger jobkonsulent Lene Abild Damgaard.

Sammen med kollegerne Imogen Vilstrup og Gert Hansen udgør hun Fastholdelsesteamet i Jobcentret i Ikast-Brande Kommune. Herfra står jobkonsulenterne primært for at skabe den konstruktive dialog.

I 2018 fik i alt ca. 1300 borgere i Ikast-Brande Kommune fulgt op på deres sygedagpengesag - for eksempel i form af jobafklaringsforløb eller den såkaldte Fast Track-ordning, hvor borger eller virksomhed kommer i kontakt med Fastholdelsesteamet allerede inden, borgerens sag bliver til en egentlig sygemelding. I fjor blev der således afviklet næsten 250 samtaler på arbejdspladsen i 90 forskellige virksomheder.

- Som bindeleddet forsøger vi at få enhver sag »i mål«. Vi samler borger og borgerens leder eller chef til en såkaldt Rundbordssamtale. Her bliver alle udfordringer og muligheder vendt for at skabe den bedst mulige og realistiske plan for, at medarbejderen kan blive raskmeldt, siger Imogen Vilstrup.


Alle som del af ansvar og løsning

Planen kan indebære, at den sygemeldte begynder langsomt op med få timer, få dage om ugen for så over tid at trappe arbejdsmængden op. Måske kan en omplacering i virksomheden og være nødvendig, hvis det er afgørende for raskmeldingen.

Fortsættes på næste side

Fortsat fra forrige side

Jobkonsulenteren har også overblik over kommunens og virksomhedens muligheder for eksempelvis nødvendige hjælpemidler, der kan hjælpe den sygemeldte i jobfunktionen. Den sygemeldte kan også få tilbudt praktikperiode, der fungerer som arbejdsprøvning, som kan give yderligere afklaring på mulighederne for at vende raskmeldt tilbage i et job.

Med en plan for at sluse den sygemeldte mod fuld raskmelding, følger Fastholdesesteamet også jævnligt op for at kontrollere, om planen holder, eller om den skal justeres.

- Den personlige og dialogbaserede metode er uden tvivl den mest effektive indsats, fordi alle parter tager del i både ansvar og løsning, og fordi vi med opfølgning har muligheden for at fange eventuelle udfordringer og justere planen, hvis der er behov for det, siger Lene Abild.

Udover den målrettede indsats i forhold til sygemeldte borgere, udfylder Fastholdelsesteamet også en række andre opgaver:

- Der er blevet sat mere fokus på forebyggende opgaver. Flere virksomheder har set værdien i dialogen - også på et tidligere tidspunkt, så vi måske i samarbejde kan opsnappe og reagere tidligere, hvis en medarbejder er i risiko for en sygemelding. Det er i alles interesse at sætte ind så tidligt som muligt, siger Gert Hansen.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune