Tip os log ind
Ikast-Brande Kommune Strøgcentret Ikast Kirke

Kommune- kassen bløder

08. september 2019, 06.23

Ikast-Brande Det er særligt Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og sundhedsudvalget, der afviger negativt fra budgettet.

Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en tillægsbevilling på 11 millioner kroner, dels på grund af mange nye STU-sager (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, red.), dels fordi statsrefusionen for vejlednings- og opkvalificeringsforløb bortfaldt ved årsskiftet.

Også Sundheds- og omsorgsudvalget ser ind i et merforbrug, som samlet set forventes at løbe op i 5 millioner kroner ikke mindst kommunens ældreboliger og et uventet stort lejetab på disse har kostet dyrt, men også et forventet merforbrug på 1,6 millioner kroner på hjemmesygeplejen trækker i den forkerte retning.

Endelig forventes merforbruget på friplejehjemspladser at løbe op i næsten 4,5 millioner kroner, hvoraf knap 3 millioner kroner kan dækkes af den såkaldte demografipulje.

De øvrige områder har været bedre til at overholde deres budgetter, selvom der også er udsigt til en ekstraudgift på Børne- og undervisningsområdet på 656.000 kroner. Dette skyldes dels højere varmeudgifter til daginstitutionerne, dels at flere elever er taget på efterskole.


Skatteindtægter

Set i det lys batter det derfor ikke det store, at kommunens skatteindtægter ser ud til at lande ca. 2,7 millioner kroner højere end budget. Presset på den kommunale likviditet (de penge, Ikast-Brande Kommune råder over, red.) fortsætter da også med uformindsket styrke: I slutningen af 2016 udgjorde Ikast-Brande Kommunes gennemsnitlige likviditetsbeholdning set over en 3 måneders periode 350 millioner kroner, et tal der ved udgangen af juli i år var faldet til ca. 100 millioner kroner.

Betragter man kommunens likviditet over en periode på 12 måneder, er den i løbet af de seneste to et halvt år faldet fra ca. 325 millioner kroner til godt 150 millioner kroner, så der er stadig et stykke vej til, at Ikast-Brande risikerer at blive sat under administration af Indenrigsministeriet.

Det sker, hvis den gennemsnitlige kommunale likviditet set over en periode på 12 måneder er negativ.

- Der er vi slet ikke - men det er klart, at med de store anlægsprojekter (ikke mindst skolen i Brande) vil vi skulle følge likviditeten endnu tættere i den kommende periode, for de store projekter tærer jo en del på kassebeholdningen, lyder det fra kommunaldirektør Flemming Storgaard.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune