Tip os log ind
Engparken i Brande er et af de plejecentre, der har fået konklusionen »ingen bemærkninger« i tilsynsrapporten.
Foto: Christian Sjurman

Kommunens plejecentre har været til eksamen

04. november 2019, 13.22

Ikast-Brande Ikast- Brande Kommune har som alle andre kommuner i Danmark en lovgivning og nogle kvalitetsstandarder, som fastlægger det serviceniveau, der skal være gældende for det arbejde, der udføres på kommunens plejecentre. Men kommunen har også pligt til at følge med i, hvorvidt det rent faktisk også er det serviceniveau, der bliver leveret til beboerne. Derfor skal der mindst en gang om året være et uanmeldt tilsyn på plejecentrene. Tilsynet må ikke udføres af dem, der arbejder der. Det skal være nogle uvildige. Til at løse den opgave har kommunen entreret sig med et privat firma, og Sundheds- og Omsorgsudvalget har i deres oktober-møde drøftet resultatet af dette års tilsyn.

De punkter, der blev sat særlig fokus på i år, var: Demensområdet, personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering, tandstatus/mundpleje, ernæring og kost, dokumentation samt tværfagligt samarbejde.


Uvarslede besøg

Det private firma, som fører tilsynet på kommunalbestyrelsens vegne, har besøgt de enkelte plejecentre uden at varsle tidspunktet for besøget. Der er blevet talt med beboere, medarbejdere, ledere og et enkelt sted også med pårørende. Tilsynsfirmaet har herefter udarbejdet en rapport for hvert plejecenter og præciseret, hvilke indsatsområder der bør sættes fokus på. Lederen af de enkelte plejecentre har herefter udarbejdet en handlingsplan, som skal vise, hvordan plejecentret konkret vil arbejde med dette fokusområde.

Generelt er beboerne tilfredse med plejen og omsorgen, og de får den hjælp, som byrådet og lovgivningen har fastlagt. Der er desuden tilfredshed med maden og med den hjælp, beboerne kan få til mundhygiejnen. Beboerne er også tilfredse med den måde, personalet taler med dem. Det foregår på en respektfuld måde. Beboerne vurderer også selv, at de har mulighed for at være fysisk aktive i det omfang, de magter det.


De enkelte plejecentre

Der er selvfølgelig forskel på bemærkningerne, som de enkelte plejecentre har fået. Et plejecenter har fået konklusionen "betydende mangler", og i alt har 5 plejecentre fået bemærkninger.

Ældrerådet har haft tilsynsrapporten til høring og udtaler bl.a., at det er en god ide med et privat firma som tilsynsførende. Desuden konstaterer Ældrerådet, at tilsynet viser gode vilkår for beboerne, og at der er fokus på dementes vilkår.

Konklusionerne for de enkelte plejecentre er tilgængelige på deres hjemmesider. På nuværende tidspunkt er der dog kun få, der har fået det lagt ud, så borgerne kan læse det. Engparken i Brande, Østervang i Klovborg og Solvang i Nr. Snede er dog tilgængelige, og det er måske ikke helt tilfældigt: Hos de 3 er resultatet nemlig i top, eftersom tilsynsfirmaet har konkluderet: ingen bemærkninger.


Tilfreds - ikke overrasket

Den fungerende formand for Sundheds- og omsorgsudvalget, Lars Lyhne (V), er tilfreds med rapporten, men han er ikke overrasket. De besøg, han har aflagt på plejecentrene, har kun givet ham en fornemmelse af tilfredshed blandt borgere og pårørende. Vedrørende det ene plejecenter, som har fået betydende bemærkninger, fortæller han, at det handler om noget med dokumentation og adskillelse af nogle demente. Lars Lyhne fastslår, at der er taget hånd om det.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune