Tip os log ind

Ledigheden i Ikast-Brande er styrtdykket

12. december 2018, 07.16

IKAST-BRANDE I Iøbet af det seneste år er den såkaldte bruttoledighed i Ikast-Brande Kommune faldet fra 771 til 589 personer svarende til et fald på 23,6 procent. Det viser tal fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), og faldet er både det største blandt de 7 kommuner, der udgør Region Vestjylland og næsten tre gange så højt som landsgennemsnittet på 8,3 procent.

I samme periode er antallet af lønmodtagere i Ikast-Brande Kommune steget med 301 svarende til en stigning på 1,9 procent, et tal heller ingen af de øvrige kommuner i regionen kan matche.

- I Vestjylland stiger beskæftigelsen fortsat og ledigheden falder. I RAR Vestjylland glæder vi os over, at flere og flere kommer i beskæftigelse. Midt i glæden har vi dog også fokus på såvel den stigende mangel på arbejdskraft og på stigningen i forgæves rekrutteringer. For at bidrage til et velfungerende og attraktivt arbejdsmarked i Vestjylland har vi sat fokus på 4 strategiske fokusområder, de er: Tilstrækkelig, tilgængelig og kvalificeret arbejdskraft, et mangfoldigt arbejdsmarked, et værdiskabende samarbejde, viden og videndeling.

- I forhold til vores nye VEU-opgave (voksenefteruddannelse, red.) har vi sat fokus på SOSU -, transport- og bygge/anlægsområdet. Vi har især stillet skarpt på, at virksomhederne kan trække kvalificeret arbejdskraft fra hele arbejdsstyrken, herunder de personer der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og opkvalificering. Opgaven skal vi løfte i tæt samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og jobcentre, og RAR arbejder på at opbygge et endnu tættere samarbejde med disse parter, udtaler John Hermansen, formand for RAR Vestjylland.


Ordet er ditMere Kommune Info