Tip os log ind
Skolerne i Ikast-Brande er ikke blandt de mange skoler, som rammes af strejken blandt lærere og pædagoger.
Foto: Steen Hebsgaard

Læreres og pædagogers strejkevarsel går udenom Ikast-Brande

Skoler og SFO rammes massivt i 12 kommuner - blandt andet Herning - men Ikast-Brande slipper fri
06. marts 2018, 06.53

IKAST-BRANDE Forældre i Ikast-Brande Kommunes skoler og skolernes SFO-ordninger ser ikke ud til at blive ramt ved en eventuel storkonflikt.

Danmarks Lærerforening og BUPL har tirsdag morgen sendt et massivt strejkevarsel, som massivt vil ramme 12 kommuner. Blandt andet Herning Kommune hvis samtlige skoler rammes ved en given konflikt. Men som sagt ikke Ikast-Brande.

Strejkevarslet omfatter i alt 10.900 lærere og pædagoger og kan ramme op til 100.000 børns dagligdag i skoler og pasningsordninger.

Man vurderer at skolerne i de strejkeramte kommuner er nødt til at lukke, hvis konflikten bryder ud.

Forældrene i Ikast-Brande kan dog ikke vide sig sikre på, at de alligevel ikke rammes, hvis konflikten bryder ud.

Arbejdsgiverne - i dette tilfælde Kommunernes Landsforening - kan nemlig bruge sit modtræk i en konflikt og lockoute medabejderne.

Og sker det kan de udvide konflikte til at omfatte andre kommuner også.

Parterne har indtil videre frist frem til 4. april til at finde en løsning i forligsinstitutionen.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune