Tip os log ind
Foto: Pr-foto

Midtjyllands Lufthavn fattes passagerer

08. maj 2019, 09.47

Ikast-Brande Ifølge branchemagasinet Check In har Midtjyllands Lufthavn i Karup i årets første kvartal oplevet et fald i passagertallet på 19 procent, et fald lufthavnens ledelse tilskriver færre afgange. Sidste år faldt passagertallet i Karup for andet år i træk, så det landede på 134.000, hvilket var på niveau med 2014-2015.

Siden overtog DAT beflyvningen af Karup, men den øjeblikkelige stigning i passagertallet på 20 procent er altså siden afløst af et tilsvarende fald, og DAT har ingen planer om at imødekomme lufthavnens ledelses opfordring om at hæve antallet af afgange igen.

Tvært imod betegner selskabets direktør, Jesper Rungholm, Midtjyllands Lufthavn som "Danmarks dyreste" med omkostninger, der er omkring 50 procent højere end de øvrige danske lufthavne, DAT beflyver.

Forsætter faldet i passagertallet året ud, er der udsigt til et nærmest historisk lavt antal flypassagerer i omegnen af 110.000, meget langt fra det niveau på ca. 200.000 passagerer, der skal til for at skabe økonomisk balance i driften.

I løbet af de seneste seks år har lufthavnens 9 ejerkommuner, heriblandt Ikast-Brande, i forvejen tilført Midtjyllands Lufthavn rundt regnet 30 mio. kr. i kapitalindskud. Heraf udgør Ikast-Brande Kommunes andel ca. 3 mio. svarende til kommunens ejerandel på knap 10 procent.

De dystre udsigter får dog ikke borgmester Ib Lauritsen (V) til at tage sorgerne på forskud:

- Jeg har ikke fået noget, jeg skal forholde mig til på det grundlag. Og hvis jeg og byrådet får noget, vi skal forholde os til, vil vi gøre det, lyder det kortfattede svar fra borgmesteren på spørgsmålet om, hvordan han stiller sig til risikoen for at blive afkrævet yderligere kapitalindskud.

Dansk Folkeparti har de seneste mange gange har stemt imod udbetalingen af yderligere tilskud til lufthavnen, og partiets holdning har ikke ændret sig, oplyser 1. viceborgmester Simon Vanggaard Nielsen. Heller ikke 2. viceborgmester Frank Heidemann Sørensen (S), har ændret standpunkt. I januar lød udmeldingen fra socialdemokraten, der er Ikast-Brande Kommunes repræsentant i lufthavnens bestyrelse, at han ville arbejde for en fordelingsnøgle, som i højere grad skal afspejle, hvor kunderne kommer fra, og at der skal udarbejdes en forretningsmodel, der hurtigst muligt sikrer flere kunder og dermed en sundere økonomi.

Så sent som i april sidste år godkendte et byrådsflertal udenom DF en anmodning fra lufthavnens bestyrelse om et kapitalindskud på 559.200 kroner.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune