Tip os log ind
  • 1/: Mange gode kræfter har været med til at skabe det spændende naturprojekt, der er blevet til, sideløbende med den omfattende byfornyelse i selve Bording. Her nyder Sven Odgaard, Lene Kolind Vilstrup og Evald Asp udsigten ud over Bodholt Bæk, der har fået sine slyngninger tilbage.
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: Sven Odgaard er blandt de mange frivillige, der blandt andre har været med til at skabe stier langs Bording Å
    Foto: Flemming Thulstrup
  • 1/: Får bag naturplejen i engdragene omkring vandløbene ved Bording.

Naturlig tillægsgevinst

Mange gode kræfter har arbejdet ihærdigt for at gøre omgivelserne til Bording til en stor natur-oplevelse
28. september 2016, 15.51

naturprojekt Hvis man i banko sidder ved siden af forsamlingens Fætter Højben, der napper alle banko-gevinsterne, ja så kan man trøste sig med, at der måske falder et par sidegevinster af.

Og i Bording kan man glæde sig over, at det er sket sideløbende med den make-over, som midtbyen har oplevet.

- Det her er et vaskeægte samskabelses-projekt, siger biolog Lene Kolind Vilstrup fra Ikast-Brande Kommune, der kun har godt at sige om samarbejdspartnerne fra Lokalrådet i Bording, som hun har talt med et utal af gange.

Der har været tale om konstruktive møder med gensidig respekt, og samarbejdet kommune og lokalråd imellem har nu udmøntet sig i, at de to vandløb ved Bording atter snor sig gennem landskabet, ligesom der er skabt stier på en distance på indtil videre en halv snes kilometer. Hvis det står til Lokalrådet får borgerne i Bording og andre natur-interesserede den dobbelte strækning indenfor de næste år.

Det handler om Bording Å og Bodholt Bæk, der efter i adskillige år at have henlevet et såre kedeligt vandløbsliv som snorlige kanaler nu atter er blevet forsynet med slyngninger.

Der er ikke garanti for, at der er tale om de oprindelige slyngninger, men dog tilnærmelsesvist, hvor det har kunnet lade sig gøre.


Dialog med lodsejere

For at det har kunnet lykkedes er der foregået et storstilet stykke argumentationsarbejde.

I løbet af de seneste ti år er der drukket et utal af kopper kaffe i bestræbelserne på at opnå enighed mellem kommunens folk og de lodsejere, der har haft jord op til vandløbene ved Bording.

- I den forbindelse har vi været heldige, at det undervejs er blevet besluttet ved lov, at der skal være bræmmer langs vore vandløb. Det har ligesom hjulpet hele processen godt på vej, siger Lene Kolind Vilstrup, der dog kun har ros til overs for det vedholdende arbejde med at nå til enighed, så slyngningerne på de to vandløb kunne blive en realitet.

Beslutningen om at få slyngninger på vandløbene ligger så langt tilbage, at man ikke engang var begyndt at tænke på byfornyelse i Bording, så det er lidt af en tilfældighed, at de to projekter stort set bliver klar til indvielse samtidig.

Naturprojektet er udført i samarbejde mellem Ikast-Brande Kommune, Lokalrådet i Bording, grundejerforeninger samt lodsejere, og projektet har kostet rundt regnet en million kroner.


Stier langs vandløb

Der er flyttet næsten 14.000 kubikmeter jord for at få slyngninger på de to vandløb, og de mange kubikmeter er benyttet til at fylde de gamle kanaler op.

Mens kommunen har haft travlt med at få de nødvendige aftaler i stand samt ændre vandløbene, så de fik mere naturlige slyngninger, så har Lokalrådet haft travlt med anlæggelse af stier langs vandløbene.

- Det er indtil videre blevet til stier, der til sammen udgør omkring 10 kilometer, men vi håber på det dobbelte, siger formanden for Bording Lokalråd, Evald Asp.

Han roser de mange frivillige, der er mødt op hver gang, der er blevet kaldt, og det er sket ofte.

En af de mange, der har taget aktiv del i det hårde arbejde med anlæggelsen af stierne, er Sven Odgaard, der også er manden bag den nye Planetsti.

Langt størstedelen af stierne er græs- og naturstier, der ikke umiddelbart egner sig til mindre mobile medborgere, men der er dog en strækning nær Bording, hvor handicappede og andre svagtgående kan få glæde af naturen langs vandløbet, idet der her bliver lavet en strækning, der egner sig til barnevogne og handicap-køretøjer.

Rundt om langs stierne er der desuden sat skilte op, der fortæller om vandløbene og faunaen.

- Vi har oplevet et rigtigt godt samarbejde, og der er udvist stor velvilje til, at det her skulle lykkes fra alle sider. Samarbejde har præget hele projektet, siger Lene Kolind Vilstrup.

Ud over at give borgerne i Bording nogle bynære naturoplevelser, så skulle naturprojektet med vandløbene også gerne medføre en forbedret fauna, og man regner således med, at der kan udsættes ørred- og lakseyngel i de »nye« vandløb.

I forbindelse med projektet er der udsat en del får, der skal afgræsse engdragene langs vandløbene.


Ordet er dit