Tip os log ind
Niebuhr Gears starter i løbet af 2019 et nyt forretningsområde med fokus på massefremstilling af transmissions-elementer produceret på fuldautomatisk udstyr.
Foto: Pr-foto

Niebuhr Gears udvider produktionen

Ny produktions-enhed placeres i nyerhvervet bygning
21. maj 2019, 10.46

Ikast Niebuhr Gears starter i løbet af 2019 et nyt forretningsområde med fokus på massefremstilling af transmissions-elementer produceret på fuldautomatisk udstyr. Den nye produktionsenhed placeres i en nyerhvervet bygning nabo til hovedkvarteret i Ikast.

De omfattende investeringer fra de foregående år fortsættes i 2019, hvor der budgetteres med investeringer for 55 millioner kroner i koncernen. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Årsregnskabet viser et stabilt resultat før afskrivninger (EBITDA) på 48,5 millioner kroner (53,3 millioner kroner i 2017). Resultatet før skat udgør 10,2 millioner kroner (21,6 millioner kroner i 2017), hvilket er som planlagt, og betragtes som tilfredsstillende.

Niebuhr Group har i 2018 gennemført finansielle- og selskabs strukturelle ændringer til understøttelse af fremtidig vækst.


Udviklingen i aktiviteter

Niebuhr Gears supplerer de to eksisterende forretningsområder »Heavy Duty« samt »Industrial Gears« med et tredje forretningsområde: »Process Gears«.

Process Gears skal fremstille tandhjul og transmissionselementer i meget store seriestørrelser. Alene til Process Gears bliver der investeret i nye fuldautomatiske bearbejdningsanlæg og specialværktøjer, til en værdi af cirka 25 mDKK.

De nye produktionsanlæg bliver installeret i en nyerhvervet produktionsbygning i Ikast i løbet af sommeren 2019.

Process Gears henvender sig til kunder indenfor blandt andet landbrugssektoren og automobilindustrien, hvor der er behov for store seriestørrelser af transmissionselementer. Via automatisering samt vidensdeling med de eksisterende forretningsområder hos Niebuhr, kan den nye forretningsenhed konkurrere med fremstilling i lavtlønsområder såsom Kina eller Østeuropa.

Det forventes at Process Gears er i fuld drift fra 4. kvartal 2019.

Heavy Duty, som primært betjener vindmølleindustrien, oplever fortsat voldsom global konkurrence. Niebuhr har bevaret sin markedsandel i 2018, og har gennem effektivisering forsvaret positionen som verdens suverænt største producent at tandhjul til vindmøllernes krøjesystem.

Niebuhr har et globalt setup med produktion i både Danmark og i Kina, hvorved Niebuhr kan levere i et kompliceret internationalt marked, hvor toldbarrierer og "local content" fylder stadig mere hos kunderne - ikke mindst set i lyset af den verserende toldkrig imellem Kina og USA.

Industrial Gears som betjener landbrugsindustrien, byggesektoren, transportsektoren og industrien, har igen i 2018 øget aktivitetsniveauet, og kapaciteten har været anvendt fuldt ud. Efter at have været udfordret af lange leveringstider til kunderne, er der nu indgået flere rammeaftaler, hvilket sikrer en bedre kapacitetsudnyttelse, samt normalisering af leveringstiden for nye produkter.


Forventninger til fremtiden

De generelle markedsforhold byder på hård konkurrence, men med god aktivitet på alle tre forretningsområder.

Der vil fortsat være fokus på automatisering, investering i ny teknologi, samt investering i uddannelse og opkvalificering af medarbejderne via robotkurser og lignende. Niebuhr har for nylig ansat en LEAN chef med det formål at accelerere LEAN rejsen mod fortsat øgning af konkurrenceevnen.

Der forventes således vækst i aktiviteten i de kommende år for alle tre forretningsområder.


Ordet er ditMere Ikast