Tip os log ind
Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget har gjort dets opgaver op i dette diagram, og man har fra starten besluttet at sætte fokus på bosætningen. ?Diagram: Ikast-Brande Kommune

Ønske om konsulent til at nurse tilflyttere

Konsulenten skal guide potentielle tilflyttere godt på plads
11. maj 2018, 11.36

ikast-brande Ordet vækst indgår i navnet på det nye politiske udvalg i Ikast-Brande Kommune - Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget.

Og et af de områder, som udvalget fra starten ønsker at sætte fokus på, er bosætning.

Kommunen har et indbyggertal på 40.600 borgere og har flere end 22.000 arbejdspladser.

For at sikre, at virksomhederne har tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft, og at erhvervslivet fortsat kan udvikle sig positivt, kan det fra kommunal side være en god idé at lave en strategi for bosætningen.

I den forbindelse efterspørger virksomhederne en bosætningskonsulent, der kan guide og hjælpe potentielle tilflyttere.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at det både er danske og udenlandske tilflyttere, der har behov for hjælp.

Fra udvalgets side har man valgt at udarbejde en overordnet strategi om bosætning i flere faser, og her er det vigtigt at inddrage virksomheder, lokalråd og diverse foreninger.

Bosætningskonsulentens opgave bliver at sørge for, at nye tilflyttere falder til og bliver glade for at bo i Ikast-Brande Kommune og altså medvirke til, at de mulige bump, der altid opstår som følge af en tilflytning bliver fladet så meget ud som overhovedet muligt.

Bosætningskonsulenten bliver et led i den overordnede vækststrategi, som udvalget arbejder med, og her har man altså taget fat på det første fokus-område, der er bosætning.

Fra udvalgets side arbejdes der videre med muligheder for at få ansat en konsulent med ansvar for bosætning i kommunen, ligesom det overvejes, hvordan man kan finansiere en sådan konsulent.

Hvis den pågældende konsulent får held med at få pendler-familier til at bosætte sig i kommunen, er lønudgiften til ham eller hende hurtigt tjent ind.

Idéen med en konsulent til at varetage bosætning er formentlig hentet fra en studietur, som udvalget fornylig var på til den østlige og sydlige del af Jylland.


Ordet er dit