Tip os log ind

Nu skal Ejstrupholm videre

Tirsdag behandlede Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg visions- og udviklingsplanen for Ejstrupholm midtby
07. december 2018, 06.48

PLAN Udvalget skal beslutte, om arbejdet skal fortsættes, og indstillingen fra teknik- og stabsdirektør Kenneth Jensen er klar: Han anbefaler, at udvalget godkender planen, og at der efterfølgende udarbejdes en lokalplan for Ejstrupholm midtby på baggrund af udviklingsplanen.

Baggrunden for udarbejdelsen af den nye lokalplan er, at den nuværende lokalplan har uhensigtsmæssige bindinger for bymidten. Formålet med at revidere lokalplanen er altså først og fremmest at tillade andet end butikker i midtbyens stueetager frem for at forbyde det.

Tilbage i februar indledte Ikast-Brande Kommunes tekniske område en dialog med borgerne i Ejstrupholm. Der er siden blevet afholdt en række offentlige møder og workshops, og visions- og udviklingsplanen er blevet til på baggrund af input fra blandt andet disse møder. Senest mødte godt et halvt hundrede borgere op for at overvære præsentationen af planerne.

Visions- og udviklingsplanen skal dels være inspirationsgrundlag og retningsgivende for den nye lokalplan, den skal desuden fungere som en slags "kompas" for byens borgere, og endelig skal den fungere som støtte til de ildsjæle, der skal ud for at søge fondsmidler. Der følger nemlig ikke umiddelbart kommunale kroner med planerne.

Blandt visionerne for Ejstrupholm over den kommende tiårsperiode er, at nord- og midtbyen forbindes med Søndergade via "Fuglegade", så et mere centralt byliv kan opstå, at forbindelsen mellem midt- og nordbyen opgraderes, så den opleves som mere tryg, lys og inviterende at færdes på, samt at øst- og vestbyen forbindes via en sti gennem det grønne område.

Smedevænget og Kirkegade tænkes forbundet, mens gennemkørsel over "Guldheksens Plads" forhindres.

Detailhandlen centreres så vidt muligt i midtbyen, så oplevelsen af by og liv øges, og det bliver levende og hyggeligt at opholde sig i hjertet af Ejstrupholm, også selvom man ikke har et indkøbsærinde.

Inden planarbejdet sættes endeligt i gang, skal forslaget først blåstemples af Ikast-Brande Kommunes Økonomi- og planudvalg og derefter godkendes af det samlede byråd, som mødes for sidste gang i år den 17. december.


Ordet er ditMere Ejstrupholm