Tip os log ind

Nu skal skraldebilerne helt ud på landet

638 private beboere i landzonen i Ikast-Brande kan ikke længere sige sig fri fra den kommunale renovation
13. maj 2019, 16.23

Ikast-Brande En skraldemand han tager skraldet, før Fanden han står op...

Sådan lød teksten i en populær dansktop sang fra Blues Boys en gang.

Men selvom landbo'ere måske har ry for at stå tidligt op, så kan de - hvis de bor i Ikast-Brande ikke længere undslå sig for at være med i den kommunale renovationsordning.

De sidste 638 borgere, der har dispensation til at bruge en privat renovatør til at hente husholdningsaffald skal nu være en del af den kommunale ordning.

- Det er primært i den sydlige del af kommunen - Brande og Nørre Snede, at der stadig er borgere på landet, der ikke får hentet deres husholdningsaffald af den kommunale skraldebil, siger Niels Dalmose fra teknisk forvaltning i Ikast-Brande Kommune.

Helt tilbage til kommunesammenlægning i 2007 var der forskellige måder at håndtere dagrenovation på i Ikast, Brande og Nørre Snede Kommuner.

Det daværende Ikast Kommune havde allerede taget slagsmålet med borgere på landet og indlemmet dem ind i en kommunal ordning.

Kompromisset blev derfor, at man kunne søge om dispensation til at fortsætte med en privat ordning, hvis man kunne dokumentere, at man bruge en godkendt renovatør.


Ny miljølov

- Men den går så ikke længere, siger Niels Dalsmose.

Det seneste affaldsregulativ fra 2017 betyder, at vi skal have de sidste med, forklarer han som baggrund for, at 638 husstande skal være en del af det kommunale system

Over de sidste måneder har de berørte borgere fået besked om ændringerne og i løbet af nogle få uger vil de få besøg af medarbejdere fra entreprenørgården, der kommer forbi med de kendte grønne skraldespande med tilhørende informationsmateriale om, hvordan man bør sortere sit affald.

- Det er private husholdinger på landet, som nu skal tilsluttes. Erhvervs-virksomheder på landet skal leve op til deres sædvanlige krav. Det er de private husholdninger vi er efter, siger han

Tidligere var det sådan, at man jo puttede alt affald i sin skraldespand og betalte nogen for at fjerne det fra matriklen og så var det ikke længere »mit« problem.

Sådan er det ikke længere.


Med i front

- Vi er i Ikast-Brande med helt fremme, når det handler om affaldssortering og ser derfor sjældent, glas, avispapir og pap i vores dagrenovation. Noget af det nye er, at plastik også bør sorteres ud af den almindelige skraldespand. Men heldigvis oplever vi en god dialog med borgerne. Der er sket meget i løbet af de sidste 25 år, og vi har også fået meget kompetente medarbejdere på vores genbrugspladser, som borgerne jo også er med til at holde kørende via deres renovationsafgift til kommunen, forklarer Niels Dalsmose.

I Ikast-Brande Kommune betaler man et grundbeløb for at få tømt sin skraldespand hver 14. dage. I grundbeløbet er der indregnet et vist antal kilo, der ikke koster ekstra, men overstiger man grænsen, så betaler man får de ekstra kilo man afleverer.

- Vælger man at fylde aviser i sin skraldspand, så betaler man jo for det samme to gange, da der jo er mulighed for at aflevere aviser på både genbrugspladserne og forskellige miljøøer rundt i hele kommunen. Gevinsten er jo omvendt, at man slipper billigere og aviserne får en større nytteværdi ved at blive genbrugt forklarer Niels Dalsmose.


Ændringer

De nye 638 husstande vil fra 1. juni være en del af det nye system. For at kunne overholde standarderne, så har den private - som har en kommunal kontrakt - indkøbt en ekstra skraldebil, ligesom det har været nødvendigt at lave om på ruterne for at det kan blive så effektivt som muligt.

- Bliver man ramt af ændringer - som godt kan betyde ændret tømningsdag - så får man særskilt besked siger Niels Dalsmose.


Ordet er ditMere Ung i Ikast-Brande