Tip os log ind
Det gamle SMP-center har gennem en årrække tjent som arbejdsplads for kommunens teknik- og sundhedsområde. Efter en samlet indstilling fra Børne- og Undervisningudvalget skal bygningerne nu jævnes med jorden for at give plads til den nye skole i Brande.
Foto: Flemming Thulstrup

Ny skole placeres i Centerparken

Indstilling fra udvalg - det tidligere rådhus jævnes for at give plads til ny skole
05. maj 2018, 15.57

brande Det tidligere rådhus i Brande lever på lånt tid.

Det skal jævnes med jorden, hvilket også betyder, at der skal findes nye lokaler til de omkring 120 medarbejdere ved Ikast-Brande Kommune, der har deres daglige dont der.

Det er konsekvensen af den indstilling, som man i Børne- og Undervisningsudvalget er nået frem til, da man skulle placere den kommende skole i Brande.

- Der er tale om en samlet indstilling til byrådet. Foran venter nu workshops og inddragelse i projektet af alle relevante parter, siger udvalgets formand Simon Vanggaard (DF).

Baggrunden for beslutningen om opførelse af en ny skole skyldes et omfattende angreb af skimmelsvamp på Præstelundskolen. Det har medført, at de ældste klassetrin er rykket ud af skolen og i dag får undervisning i lejede pavilloner.

Børne- og Undervisningsudvalget havde på mødet fået udpeget tre mulige placeringer. Der var den nu indstillede i Centerparken, på den nuværende skoles placering på Præstelunden eller på Brandlund Fælled på Brandlundvej.

Indstillingen af Centerparken begrundes blandt andet med, at den ny skole vil være placeret i centrum, ligesom der er en del samtænkning med eksempelvis hal, svømmecenter, musikskole og bibliotek lige i umiddelbart nærhed af den kommende skole.

- Det er vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en ny Præstelundskole, men om en ny skole i Brande, understreger Simon Vanggaard.

Placeringen af den ny skole vil blive endeligt afgjort i Økonomi- og Planudvalget samt slutteligt i byrådet, hvorpå man så kan komme i gang med den egentlige planlægning.

- Jeg kunne forestille mig, at den ny skole bliver indviet en dejlig sommerdag i 2021, siger direktør for Børn- og Fællesskaber Rasmus Byskov-Nielsen.


Ordet er dit