Tip os log ind
  • 1/: Så er det gruppearbejde med fokus på misbrug og unges trivsel. Her er det Erik Møller fra politiet, leder af Familiehuset, Hans Jørgen Jensen og ungdomsskoleleder Jørgen Donslund.
    Foto: Steen Hebsgaard
  • 1/: Viceborgmester Simon Vanggaard: - Vi har brug for borgernes hjælp.
  • 1/:

Ny tilgang til kampen mod hash

Kommunen havde indkaldt til »samskabelse« - med fokus på unges trivsel og hash-misbrug
18. december 2018, 06.07

IKAST - Målet med aftenen var at finde nye løsninger og tilgange. Jeg synes det lykkedes rigtig godt. Der var en god energi blandt de fremmødte. Alle brænder for at skabe trivsel og minimere hash.

Det siger udviklingskonsulent i Ikast-Brande Kommune, Marianne Østermark Jørgensen.

Hun stod fornylig som arrangør af et såkaldt »samskabelses-event«. Her mødtes politifolk, misbrugskonsulenter, SSP-medabejdere, ungdomsmedarbejdere - og sågar lokalpressen - for at drøfte, hvordan man skaber trivsel blandt de unge, og hvordan man minimerer brugen af hash.

Ideen var at skabe et forum med networking og udveksling af ideer og erfaringer. Hash har ikke bare i Ikast men på landsplan været en kilde til bekymring, når det gælder de unge.


Debataften med unge

En række tiltag blev drøftet på mødet. Øget samarbejde mellem de involverede. Politiet vil lave en kontaktbog, så alle ved, hvem de skal kontakte ved mistanke om hashsalg. Markedsføring i avisen med temaet »Giv besked om det, der bekymrer dig«. Interviewe de unge om hvor de møder hashen. Tilsvarende debataften for de unge. Styrkelse af forældresamarbejdet og samarbejde mellem skolerne og Misbrugscentret om en »ikke-dømmende tilgang til de unge«.

Mødet havde politisk bevågenhed. Formand for børne- og undervisningsudvalget, Simon Vanggaard, indledte med at sige:


Hjælp fra civilsamfundet

- Kommunen kan ikke løse denne udfordring alene uden hjælp fra civilsamfundet. Vi er glade for, at I vil finde løsninger sammen med os.

Børne- og familiechef Anton Rasmussen kunne fortælle om de faktuelle forhold. At man tidligere har haft fokus på unge og misbrug af hash, og at der inden for det sidste års tid har været en del snak om unge, der er i tæt kontakt med narko, samt en del bekymring omkring uro i Strøgcentret.

- Med fælles hjælp fra SSP, Natteravne, politi og ungdomsskole er det lykkedes at tage hånd om det og indkredse problemet og personerne. Men der er stadig en forestilling om, at der er meget hash blandt byens unge, og at det kan købes mange steder. Vi vil meget gerne, at de unge under 18 år holdes helt uden disse miljøer. Målet kunne være, at byen bliver clean. Men vi har brug for en fælles snak om, hvordan vi agerer, når vi komme tæt på problemet, sagde han.


Bander har været tæt på byen

Politikommisær Lars Elmstrøm fra Flexpatruljen kunne fortælle, at han ikke ser unge og hash som det helt store problem. Men at der altid er brug for kontakter til politiet, så snart man hører eller ser noget.

- Unge i Strøgcentret har skabt en del utryghed. Og det har vi kig på. Vi har en hotspot-liste med 10 steder i byen, vi holder særligt øje med, sagde politikommisæren, der kunne afsløre, at man i sommeren havde en snert af bandegrupperingen, LTF (Loyal to Familia) i Ikast-området.

- Det vil vi for alt i verden undgå. Men selv om de faktisk var til stede i byen - blev det til ingenting, sagde Lars Elmstrøm, der opfordrede til at fodre politiet med alle relevante oplysninger.

- Vi har opnormeret på forebyggelse, således at vi er nu er fire mand i Herning og Ikast.

SSP-koordinator i kommunen. Helle T. Sundahl, fortalte om de gode fællesskaber, man forsøger at få de unge i.

- Der er mange aktører i netværket, der arbejder på tværs med en helhedsorienteret indsats, hvor man tager hånd om problemnet og arbejder på at for forældre til at tage et øget ansvar for vores fælles børn.


Cola i stedet for kaffe

Også Mette Christensen, der er leder af Center for Misbrug, var på talerstolen ved samskabelsesmødet.

- Vi har startet en ny form for behandling og strategi. Den tidligere indsats overfor unge virkede ikke. Der var minimal erkendelse hos de unge af, at der var et problem. Alle medarbejdere har nu været på kursus i en ny behandling. Vi er fleksible med tid og sted, vi inddrager familien, det foregår uformelt, vi serverer cola i stedet for kaffe, vi agerer som rådgivere og ikke misbrugskonsulenter, der er tavshedspligt, og intet krav om at stoppe eller nedsætte forbruget. Vi møder dem ikke med løftede pegefingre og ikke som misbrugere - men som det, de er - unge. Fortalte Mette Christensen.


Ordet er ditMere Ikast