Tip os log ind
  • 1/: Birgit Andersen var en af de første borgere, der begyndte i træningscentret. Efter et par måneders arbejde i centret og et praktikforløb har hun pr. 1. januar fået fast arbejde på helt normale vilkår i Elite Miljø foto privat
  • 1/: Adminstrerende direktør Lars Falkenberg holder tale ved indvielsen af træningscentret i Ikast foto privat

Nyt samarbejde har sikret to langtidsledige et job

Ikast-Brandes sats på at gå nye veje for at få folk tilbage på arbejdsmarkedet har givet pote
28. januar 2017, 15.50

LANGTIDSLEDIG Ikast-Brande Kommune er ikke bleg for at gå nye veje i bestræbelserne på at få så mange som muligt tilbage på arbejdsmarkedet.

Således indgik kommunen i november nye aftaler med rengøringselskabet Elite Miljø og rekrutteringsfirmaet Ramsdal Gruppen.

Midt i oktober åbnede et nyt fælles træningscenter, hvor målet er, at alle, der gennemfører forløbet er sikret arbejde.

Og således er det nu gået for de første to, der har været igennem træningsforløbet.

To af de første borgere, der begyndte på centeret for et par måneder siden, har fået fast arbejde på helt almindelige vilkår.

Distriktschef i Elite Miljø Gitte Birch fortæller, at det har haft stor betydning for de to, at de ikke længere behøver modtage offentlig forsørgelse.

- En af dem blev så glad, at hun fik tårer i øjnene, da hun fik at vide, at hun kunne begynde i en stilling på normale vilkår, fortæller Gitte Birch.

Træningscentret har plads til 15 borgere, og var midt i januar helt fyldt op.

Otte af de tilknyttede borgere er kommet i praktik, mens de syv andre møder ind i træningscentret.

Her varetager de Elitegruppens vaskeri og klargør de mange rengøringsvogne.

Udsigten til et fast job har gjort det interessant for de langtidsledige. De lærer dels at begå sig på en arbejdsplads, men også at gøre rent som professionel

Kommunen har valgt at bruge en bestemmelse i den nye udbudslov, som giver mulighed for at gå i dialog med en leverandør og nytænke en løsning forud for et udbud. Regionsdirektør i Elite Miljø A/S, Anette Vindstrup, roser Ikast-Brande Kommune for modet til at tænke nyt, og da Elite Miljø vandt licitationen på kommunale rengøringsopgaver, var det naturligt, at indgå i et samarbejde, hvor det ikke kun handler om at sikre en høj effektivtet, men også at bringe borgere tilbage fra passiv forsøgelse til job.


Ordet er dit