Tip os log ind
Margit Lysgaard - genvalgt som formand i Røde Kors Ikast

Omfattende aktivitet i Røde Kors

Fremgang i genbrugsbutikken og en meget stor integrations-indsats, fremgik det af general-forsamlingen
15. marts 2017, 22.01

IKAST Det er omfattende arbejde at være formand og bestyrelse i Røde Kors Ikast.

Det fremgik af beretningen fra formand, Margit Lysgaard, på generalforsamlingen forlede.

Af den fremgik det, at afdelingen har gang i mange aktiviteter, men at det også går godt.

Eksempelvis i genbrugsbutikken som har en fremgang i omsætningen på 4000 kroner. Smid Tøjet-kampagnen sidste gang gav cirka fire tons tøj, kunne Margit Lysgaard fortælle.

Hun glædede sig over det spændende og givende arbejde med masser af dejlige og engagerede mennesker.

Røde Kors' besøgstjeneste er midlertidig - mens man finder en aktivitetsleder - sat i bero, men man fortsætter med 10 frivillige besøgsvenner, og har startet en ny aktivitet med plejehjemscafe, som de ældre er glade for.

20 nørklere under Røde Kors' regi strikker tæpper, trøjer og lignende til udsatte børn.


Mange vil lære førstehjælp

Og der har været gang i førstehjælpskurser 16 gange med i alt 234 elever. Det er i øvrigt en aktivitet, som giver Røde Kors en indtægt på knapt 60.000 kroner.

Røde Kors driver også socialt arbejde og et familienetværk.

Socialområdet er et voksende område, og lokalafdelingen har fået tilført midler fra Egtmondfonden. Man har kunnet sende 15 familier på ferie, og 21 børn har fået betalt kontingent, sportstøj og deltagergebyr til stævner.

Julehjælpen gik til 30 færre sidste år - hvilket i følge Margit Lysgaard formentlig skyldes, at man sendte et signal om, at man kun giver til børnefamilier.

- Integrationen har vokset sig rigtig stor i 2016, sagede Margit Lysgaard, og roste aktivitetsleder Anne Margrethe Andersen for hendes kæmpearbejde.

Røde Kors har aftaler om kontaktpersoner/netværksfamilier for 62 voksne og cirka 60 børn. Og man bestyrer tal dansk-cafe, idrætsprojekter, foreningsaktiviteter, sommerudflugter og biografturen. Foredraget med Abdel Mahmud på biblioteket blev en stor succes med en stuvende fuld sal. Ligesom julekomsammen i Bakkehuset også have stor tilslutning.

Margit Lysgaard roste de mange frivillige, der står bag.

Og mens vi er i gang med opremsningen, står Røde Kors også seniortelefonen sammen med andre afdelinger, samt den store landsindsamling. Sidstnævnet gav knapt så meget som det foregående år - formentlig på grund af dårligt vejr med regn og blæst. Men Annie Hangaard og Poul Henning Andensen fik ros for deres indsats.

Ved valget til bestyrelsen blev Annie Hangaard, Villy Petersen, Aase Nielsen og Inger Nielsen genvalgt til bestyrelsen.

Og ved den efterfølgende konstituering blev Margit Lysgaard genvalgt som formand.


Ordet er dit