Tip os log ind
Eksamensbeviser blev uddelt af uddannelsesleder Kristine Buus Johansen.


Pædagoger en vigtig brik i velfærdssamfundet

40 nye pædagoger dimitteret fra seminariet i Ikast
29. juni 2018, 13.15

IKAST Blomster i massevis, stolte forældre og kærester, velklingende fællessang, smukt sommervejr og oplæg til en god dimissionsfest om aftenen.

Jo alt var som det skulle være, da seminariet i Ikast torsdag eftermiddag dimitterede 40 nye professionsbachelorer/pædagoger.

Kristine Buus Johansen, uddannelsesleder ved VIA Pædagoguddannelsen i Ikast, sendte de nye pædagoger med en tale om både værdier, fællesskab, om hvor godt et hold, det har været, og om hvor stærkt et fundament pædagoger er i velfærdssamfundet.

- I er blevet kompetente til at omsætte og anvende den viden, I har tilegnet jer igennem studiet, og kan herigennem kvalificere pædagogisk praksis. I kan anlægge forskelige perspektiver på pædagogisk praksis og derigennem få indblik i den kompleksitet praksis indeholder, og på denne baggrund anvende jeres professionelle dømmekraft, som gør jeg i stand til at træffe kompetente beslutninger og valg for børn, borgere og mennesker, sagde uddannelseslederen.

- I er i stand til at skabe værdifulde samskabelsesprojekter og I er med til at fremme det åbne dagtilbud, den åbne skole, de åbne tilbud. I har meget konkret lært at samarbejde med omverdenen og det betyder i er blevet kompetente til at tænke nyt og se på potentialer for pædagogisk praksis i det nære samfund. Det er en efterspurgt evne. Flere af jer, skal ud og udfylde den vigtige plads pædagogerne har i velfærdssamfundet - og gennem et arbejde gøre en forskel - indenfor jeres specialiseringsområde i henholdsvis daginstitutioner, på specialområdet og på skolefritidsområdet. Som pædagoger er I et stærkt fundament i velfærdssamfundet.


En ny fremtid

- Nu venter en ny fremtid for på jer. Vær ved godt mod, også selv om I ikke har fået job endnu. Det skal nok komme. I skal være tålmodige, opsøgende og tro på sagen. er. I skal ud at fortælle verden, at I nu er klar til at løfte centrale pædagogiske opgaver.

Kristine Buus Johansen kom også ind begreber som velbefindende, trivsel, lav stress, lavt fravær, høj produktivitet, kvalitet og kreativitet.

- Når jeg også fremhæver dette i dag - er det fordi, jeg gerne vil gøre jer opmærksomme på værdien af det store fællesskab og forpligtelser i relation hertil som et centralt og vigtigt aspekt i jeres kommende arbejdsliv. For at kunne løse denne kerneopgave i det senmoderne samfund er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde. Så budskabet herfra er: dyrk fællesskabet også når det synes svært! Sæt fællesskabets mål over dine egne og individuelle interesser. Gennem et sådan fokus vil I opleve meningsfuldhed og føle et tilhørsforhold, som er grundlæggende psykologiske behov for mennesket, og centrale elementer i et godt arbejdsliv, og dermed også god praksis, sagde uddannelseslederen.


Ordet er ditMere Uddannelse