Tip os log ind
Bjarne Nørgaard Jensen

Positivt samarbejde om integration af flygtninge

Virksomheder i Ikast-Brande Kommune er hidtil gået positiv ind i opgave at skabe praktikpladser for flygtninge
15. marts 2017, 23.03

IKAST-BRANDE Sidste år kom 70 nye flygtninge til Ikast-Brande Kommune. I 2015 var tallet 88 og året før 27. Dertil kommer i de samme perioder et antal familiesammenførte. At integrere den gruppe af nye borgere i kommunen er en opgave, som tovholdes af kommunen men som kræver både en indsats og samarbejde med andre aktører i kommunen. Blandt andet virksomhederne i området:

- For at skabe en så smidig og succesfuld integration for flygtninge og indvandrere er vi som kommune forpligtiget til at sikre, at de bliver introduceret til vores sprog, kulturelle forhold og til at forsøge at formidle kontakt til arbejdsmarkedet i form af eksempelvis ulønnede praktikpladser, siger Bjarne Nørgaard Jensen, leder af integrationsafdelingen i Ikast-Brande Kommune.

Praktikpladserne betragtes som introduktion til det danske arbejdsmarked og kan bruges til at afdække behovet for en faglig opkvalificering.

- Der er ingen tvivl om, at hovedparten af flygtningene har ressourcer. Udfordringen er at få dem bragt i spil. Hovedparten af virksomhederne i Ikast-Brande Kommune har forstået vigtigheden af at tage et ansvar i forhold til de mange nye flygtninge og indvandrere. Det har været en positiv oplevelse. Især fordi andelen af flygtningen på forholdsvis kort tid er vokset så markant. Ultimo 2016 lykkedes det at finde praktikplads til ca. 70 pct. af de flygtninge og familiesammenførte, der kom hertil, siger Bjarne Nørgaard Jensen.


Sproglige udfordringer

Han erkender, at en praktikplads til en ufaglært flygtning er forbundet med udfordringer:

- De fleste har sproglige udfordringer, fordi de hverken taler dansk eller engelsk. Det tager tid at lære og forstå dansk. Desuden kan ufaglærte processer i Danmark være en udfordring, hvis du kommer fra et underudviklet land.

Bjarne Nørgaard Jensen peger imidlertid også på mulige fordele for virksomheder:

- I dag er mangel på kvalificeret arbejdskraft en stor udfordring for mange virksomheder - også i vores område. Her får virksomhederne adgang til at afprøve potentielle medarbejdere, som de selv kan være med til at forme i forhold til arbejdsopgaverne i virksomhederne.


Ny forsøgsordning

Netop betydningen af integration og afhjælpning af manglen på ufaglært arbejdskraft er grundlaget for en ny forsøgsordning herhjemme; integrationsgrunduddannelsen (IGU).

- Vi er i fuld gang og håber at have de første IGU-aftaler helt plads i denne måned. IGU giver mulighed for at optræne færdigheder for ufaglærte med et kompromis om lavere løn. Vi anser det som et godt alternativ for alle parter til den ulønnede praktikperiode, siger Bjarne Nørgaard Jensen, som også understreger et andet væsentligt aspekt i integrationsprocessen:

- Her i kommunen har vi et fantastisk samarbejde med frivillige organisationer som for eksempel Røde Kors, som byder ind med samarbejde på en række områder. Vi kan ikke skabe Integration alene mellem kl. 8-16. Integration sker på arbejdspladsen, i idrætsforeningen, i fritiden og i det hele taget ude i samfundet. Den opgave bidrager en stor gruppe frivillige med at forsøge at dække ind.

I 2017 er kvoten for antallet af nye flygtninge i Ikast-Brande Kommune foreløbig på 91.


Ordet er dit