Tip os log ind
Henrik Engedahl (tv) sammen med byrådskollegaen Ib Lauritsen ved den sø, der er en del af det nye byrum
Foto: Laila Kempel

Realdania til Bording: 800.000 til liv og traditioner

På søndag indkalder man borgerne til at stifte en forening, der skal fordele de nye midler
10. august 2017, 07.08

BORDING Realdania er mere end tilfreds med det resultat, man fik ud af at pumpe midler i byen til at skabe nyt liv og traditioner.

Så tilfreds at man efter indvielsen af byens nye centrum og byrum i oktober sidste år fandt ud af, at der var ubrugte midler på »kontoen« til projektet.

- Og det betyder, at vi har fået stillet 800.000 kroner mere til rådighed - øremærket aktiviteter i Bording, fortæller projektleder Jeanette Ishi Lehn, der har været kommunal tovholder og bindeled mellem kommune og borgere gennem hele forløbet.


Realdania glade for Bording

Hun ser det som en unik ekstra mulighed for at booste og videreudvikle på det fantastiske engagement, som Bordings borgere har udvist de sidste par år, hvor man med Realdania's og kommunens hjælp har vendt negative udsigter til positive projekter og har givet byen en saltvandsindsprøjtning af de helt store.

- Realdania - og vi på kommunen - er overrasket og glade for det, vi har set i Bording. Byens borgere har været superdygtige til at samarbejde, og for Realdania handler det om, at man ikke stopper processen og bare lukker ned efter indvielsen sidste år. Man ser gerne at udviklingen kan fortsætte, og at borgerne selv tager helt over og kan løfte ekstraordinære samarbejdsrelationer. For at hjælpe det på vej yder Realdania 800.000 kroner til at skabe liv og traditioner i midtbyens nye byrum.


Bolden spilles op til borgerne

Det er med andre ord en kæmpebold Realdania spiller på banen og nu triller videre til borgerne, der inviteres til selv at administrere puljen og fordele midlerne.

På søndag er der i forsamlingshuset indkaldt til møde, hvor man vil forsøge at stifte en ny fællesskabsforenings i Bording, der kan samle en antal interesserede personer, som vil arbejde med puljen.

- Kom hvis du interesserer dig for fællesskab, samarbejde og nytænkning, lyder opfordringen fra Jeanette Ishi Lehn, der håber at få en bredt sammensat gruppe borgere, der vil tage udfordringen op.

- Om det lykkes afhænger af fremmødet. Det er ikke en forening, der skal skabe aktiviteter og »finde på«. Den skal se på ansøgninger, gå i dialog og sparre med ansøgerne og måske kombinere projekter, så vi får meget mere samarbejde og udvikling op at stå.


Fire års periode

Puljen er sat til at løbe over en fire års periode, og der er også kommunale midler - i form af 300.000 kroner - med i finansieringen, ligesom man indkalkulerer sponsorstøtte og anden lokal medfinansiering. Meningen er jo på sigt, at Bording skal stå alene og tackle udfordringerne uden Realdania.

- Men at de vil hjælpe på vej i den vigtige proces og nu spiller en kæmpebold ind på borgernes banehalvdel er en fantastisk chance. Det her er penge til at prøve noget af og skabe nye samarbejdsprojekter i byen, siger Jeanette Ishi Lehn.

I første omgang er foreningens opgave at udarbejde kriterier for tildeling af midler, og så tager man et skridt ad gangen.

På søndag vil man orientere om baggrunden for den nye pulje, og der bliver en brainstorm om hvordan, hvorfor og hvem.

Byrådsmedlem Henrik Engedahl (V) - en af de lokale ildsjæle i Bording-projektet - vil på mødet fortælle om puljens baggrund intention og muligheder.

- Udgangspunktet for alt det her var jo, at Bordings historiske identitet forsvandt. Industrivirksomhederne blev der færre af. Handelslivet blev mindre og mindre. Og så flyttede Invita flere hundrede arbejdspladser ud af byen samtidig med at byens største dagligvareforretning brændte ned til grunden. Det var en trist omgang, fortæller Henrik Engedahl om baggrunden for Bordings krise for nogle år siden.


Fine rammer skal fyldes ud

- De fine nye fysiske rammer, der er blev skabt med byfornyelsen, skal så gerne være rammen for nye steder, hvor vi møder hinanden i Bording. Planlagt eller tilfældigt. Men det er netop kun rammen, der nu er bygget. Hvis Bordings borgere ikke fylder rammen ud med noget liv og aktivitet, så bliver det kun til en tom ramme.

- Med den ekstra pulje viser Realdania og Ikast-Brande Kommune, at de har respekt for, at det er livet i byen, der er det helt afgørende for at byen er attraktiv at bo i - og eventuelt flytte til. De flotte rammer med belægninger, træer, bænke, belysning gør det ikke alene. Der skal liv og aktivitet til. Puljen giver Bordings borgere større mulighed for at tage nye initiativer i den retning, de selv ønsker. Blot det understøtter det fælles liv i byfornyelsesområdet, siger Henrik Engedahl.


Det bliver spændende

- Det bliver spændende at se, om der er lyst og energi til at sætte noget i gang. Men det er jeg nu ganske fortrøstningsfuld i forhold til. Allerede nu er der jo mange gode aktiviteter i midtbyen. Både nye og gamle. Min opfordring skal være, at alle med meninger, ideer og energi møder frem for at gøre deres indflydelse gældende. Det er jo de, der møder frem, som får mulighed for at påvirke tingene.


Ordet er dit