Tip os log ind
KMC's omsætning steg med fire procent i 2019.
Foto: Pr-foto

Regnskab fra KMC: Virksomheden bliver på sporet

KMC's formand, Peter C. Petersen, kunne på virksomhedens generalforsamling fredag præsentere endnu et tilfredsstillende regnskab
18. november 2019, 15.11

Brande Årets omsætning steg med godt 4 procent fra 1,62 milliarder kroner til 1,69 milliarder kroner. Det ordinære resultat efter skat udgjorde 163,6 millioner kroner, hvilket er godt 20 procent højere end sidste års resultat på 135,5 millioner kroner.

Formanden kunne berette, at blandt andet virksomhedens mangeårige forædlingsstrategi har bidraget til resultatet. Denne har betydet, at en forholdsvis større andel af selskabets omsætning stammer fra forædlede produkter. Segmentet for højværdi ingrediensløsninger har således endnu engang sat nye rekorder på flere parametre.

Årets resultat og aktiviteter var præget af den meget varme og tørre sommer i 2018. En sommer der påvirkede høsten af kartofler i en sådan grad, at KMC-gruppen modtog færre kartofler end forventet. Samtidig var kartoflernes stivelsesindhold lavere end normalt, hvilket var en uheldig kombination. Situationen i resten af Europa var ikke bedre - tværtimod. Det medførte, at der i regnskabsåret 2018/2019 var underskud af kartoffel-stivelse på verdensmarkedet i forhold til efterspørgslen. Denne situation drev priserne op, hvilket var med til delvist at kompensere for avlernes ringere udbytte og øgede omkostninger til vanding med videre.

Inden for pulverproduktion har KMC's aktiviteter fortsat de gode takter fra de seneste år, hvor produktions-kapaciteten er 100 procent udnyttet. Den gode produktionsøkonomi sammen med markedsudviklingen har betydet et stabilt niveau for afregningsprisen på pulverkartofler.

For at sikre, at KMC også i fremtiden kan imødekomme kundernes og markedets skiftende krav, ønsker og forventninger, er der fokus på at udvikle og optimere KMC's produktprogram. Produktprogrammet indeholder et bredt spektrum af stivelses-, protein-, fiber-, og pulverprodukter. Senest har KMC netop lanceret et kartoffelprotein til anvendelse i fødevarer. Et produkt, der matcher den internationale fødevaretrend, hvor der ses en voldsom stigning i efterspørgslen på plantebaserede proteiner.

KMC ser også fremadrettet positivt på udviklingen. Vækstplanen følges op af markante investeringer i KMC's værdikæde i form af øget produktionskapacitet samt fortsatte investeringer i produktudvikling og styrkelse af medarbejderkompetencer.

Den indeværende produktionskampagne giver desværre endnu igen store udfordringer for avlerne - denne gang pga. det rekord våde efterår, der visse steder har medført store problemer med at bjærge høsten. Aktuelt sidder der stadig kartofler ude i markerne, og en del af dem vil ikke kunne reddes. Trods dette forventes en større høst end i 2018, og en mere normaliseret markedssituation i det nye regnskabsår.


Ordet er ditMere Erhverv