Tip os log ind
Jørgen Schulz blev 91 år. Privatfoto

Revisor Jørgen Schulz er død

31. januar 2017, 09.53

Dødsfald

Jørgen Schulz, Dalgas Allé 6 B i Herning, døde søndag 8. januar uden forudgående sygdom.

Jørgen Schulz ville være fyldt 92 år i næste måned, og trods osteoporose med jævnlige, smertefulde sammenfald i ryggen og efterhånden næsten total blindhed var han altid positiv og var optaget af livet omkring sig. Til det sidste var han på sine daglige gåture i Hernings midtby.

Jørgen Schulz var født i Kjellerup og uddannede sig inden for handel med stillinger forskellige steder i Midtjylland og på Djursland. Senere blev han ansat ved et revisionskontor i Aabenraa, hvor han mødte den unge Erna Vandenhertz, som han blev gift med i 1949.

Efter vielsen søgte det unge par en fælles fremtid i Herning: Statsautoriseret revisor Jens Pedersen havde kort forinden oprettet sit kontor hjemme i privaten på Elme Allé, hvor Jørgen Schulz blev en af de allerførste ansatte.

Efter studier ved handelshøjskolerne i Aarhus og i København afsluttede Jørgen Schulz først sin HD-eksamen og i 1959 eksamen som statsautoriseret revisor. S.J. Schulz, som blev hans »professionelle navn«, blev året efter partner i Jens Pedersen & Co og har således været med i det meste af udviklingen fra lokalt revisorfirma til en landsdækkende revisions- og rådgivningsvirksomhed, i dag med navnet BDO.


Interesse for familien

Da det unge ægtepar flyttede til Herning, var det til ydmyge forhold i en landejendom på Ringkøbingvej. Siden byggede de hus, først i Sjællandsgade og siden på Agervænget. Nogle år efter Erna Schulz' død i år 2000 flyttede Jørgen Schulz til Dalgasparken.

Fra 1950 til 1966 blev familien forøget med en datter og tre sønner, som siden har givet Jørgen Schulz 11 børnebørn og 3 oldebørn.

Jørgen Schulz var ikke til de store armbevægelser eller til de store ord, men man skulle ikke være i tvivl: Han var til det sidste meget interesseret i hele slægtens virke, og enhver begivenhed blandt efterkommerne blev husket og kommenteret af Jørgen Schulz på hans egen, stille og tænksomme måde.

Som tilflytter til Herning var det særligt vigtigt for Jørgen Schulz at sætte sig ind i lokalhistorien. Kun få kendte så mange enkeltheder om byens tilbliven og vækst, herunder ikke mindst om de mange virksomheder, som har været med til at gøre Herning til et af Danmarks mest succesfulde vækstcentre, som netop Jørgen Schulz gjorde. Anekdoter om byens farverige personligheder var blandt de historier, som han elskede at delagtiggøre andre i. Også siden synet svigtede, var det vigtigt for Jørgen Schulz at sætte sig ind i enhver ny bog, der handlede om Herning og Herning-egnen.

En livslang passion for digterpræsten St. St. Blicher blev udlevet med besøg på alle de lokaliteter, som Blicher skrev om, ligesom Schulz holdt foredrag om digterpræsten, både om hans virke og om hans digte.


Afslappet i træsko

I mange år bragte campingvognen familien rundt i det meste af Europa, og da børnene havde forladt reden, blev det til mere eksotiske rejsemål både langt mod nord samt syd for Ækvator, og mens den ældste søn og svigerdatter boede nogle år i Singapore, blev det til flere ugelange besøg i den moderne bystat.

Også efter Erna Schulz' død rejste Jørgen Schulz til udlandet. Indtil synet svigtede, foretog han mange bilture rundt i Danmark, blandt andet for at opsøge sin interesse for kirkebygninger, kirkegårde og steder med tilknytning til Danmarkshistorien.

I fritidshuset »Sundkik« ved Sallingsund kunne man møde en afslappet revisor i træsko og kansasbukser, travlt optaget med helt andre arbejdsopgaver end bag skrivebordet, hvor påklædningen i alle årene var med habit og slips.


Sct. Georgs Gilderne

Jørgen Schulz var spejder under sin opvækst og blev senere spejderleder, blandt andet i 1. Hede trop, som i 2016 fyldte 100 år. Familielivet, uddannelse og karriere var nok årsagen til, at den aktive spejdergerning blev lagt på hylden, men idealerne og holdningerne blev holdt ved lige gennem det meste af livet i Sct. Georgs Gilderne, hvor han til april ville have været medlem i 70 år, og hvor han siden 2002 var æresmedlem.

Alle fire børn og næsten alle børnebørn har været - eller er stadig - aktive i spejderbevægelsen. Senest er det ældste barnebarn sammen med sin familie aktive i Familiespejd under Det Danske Spejderkorps.

Jørgen Schulz overleves af sin storesøster i Aarhus og efterlader en datter i Lind, tre sønner i Aalborg og Aarhus, 11 børnebørn i alderen 15 til 33 år samt 3 oldebørn.


Ordet er dit