Tip os log ind
mamsmsm msm sms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms ms msms ms ms ms ms ms ms msms m

Så kom fremtiden til Bording

Programmet til indvielsen på mandag ligger fast med taler, balloner og champagne
28. september 2016, 15.52

byfornyelse Mandag 3. oktober klokken 16.30 - 18.00 inviterer partnerskabet bag projektet Nyt centrum i Bording - Ikast-Brande Kommune, Realdania og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - til indvielse.

Det sker i Bordings nye Væksthus på Jens Chr. Plads. Alle er velkomne til indvielsen.

Efter fem års samarbejde, sparring og videndeling mellem ni eksterne eksperter og 200 lokale eksperter og et samlet budget på 19 millioner kroner står Nyt Centrum i Bording nu færdigt.

Projektet består konkret af en række nye byrum med plads til ophold og aktivitet, en cykelsti - og ikke mindst er der i og med projektet er blevet skabt et tættere fællesskab i byen mellem borgerne.


Når byer dør

Nyt Centrum i Bording handler ikke kun om byforskønnelse, men i høj grad om, hvad man gør i en mindre stationsby, når industrien lukker, de fleste butikker har drejet nøglen for sidste gang, og den ene af to dagligvarebutikker brænder ned til grunden. Hvordan skaber man en ny selvforståelse i byen, og gøre den attraktiv at bosætte sig i - også i fremtiden?

Det har borgerne givet svar på i et tæt og gensidigt inspirerende samspil med eksterne, faglige rådgivere i en visionsproces, som har været langt omkring.

For at flytte fokus fra det umiddelbare ønske om en ny købmandsbutik har udefrakommende eksperter spejlet byens potentialer, provokeret og inspireret. Borgerne har tømt skufferne for ideer og drømme, og holdt dem op imod eksperternes visioner. Foreningerne har holdt topmøder, og forsamlingshuset startet en ny fællesspisningstradition - for at bekræfte og fastholde fællesskabet.


Familievenlig pendlerby

Med hele dette grundige forarbejde som afsæt har arkitektfirmaet Gottlieb Paludan i samarbejde med landskabsarkitekterne BOGL og ingeniørfirmaet Moe givet deres bud på, hvordan Bording bedst indrammer sin nye identitet som den familievenlige pendlerby. Projektet som indvies 3. oktober, indfrier derfor mange af borgernes egne ideer, og ønsker til et nytænkt Bording som familievenlig pendlerby for fremtiden.


Borgernes drømme og værdier

Gottlieb Paludan beskriver tankerne bag projektet således:

- Projektet indskriver sig i Visionen Bording Unite[d) med de mange borgerformulerede ønsker, drømme og værdier for byens fremtidige udvikling. Det er visionen om, at ethvert tiltag i byen skal skabe en værdi både nu og på længere sigt. Det der gøres i dag, skal give mening både i dag og i morgen! Det handler grundlæggende om at danne og udvide fællesskaber, om at skabe øget livskvalitet for nuværende og nye beboerne i Bording. Tilsammen skal byens nye tiltag bidrage til en opdateret ramme for hverdagen i Bording ved at tilbyde et nyt grønt og aktivt centrum for den familievenlige pendlerby.«


Borgmesterglæde

Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande Kommune er glad for byfornyelsen og overrasket over den energi, der fra borgerne lægges i hele forandringsprocessen:

- Kommunens samarbejdspartnere Realdania og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har blandt andet betydet at vi har kunnet hæve processens overligger betydeligt og bringe nye perspektiver ind i stationsbyens fornyelse. Forhistorien i Bording var en lang årrække med afvikling af de små butikker og forandringen fra industri- og handelsby by til bosætningsby. Bordings borgere har responderet flot på processen ved at træde i karakter med involvering, energi og store ambitioner for det fælles liv. Det bliver spændende at følge fortsættelsen.

Henrik Engedahl, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune og borger i Bording, oplever, at det nye centrum er en præcis ramme om byens grundlæggende fællesskabskultur:

- Som vi har gentaget i Visionsgruppen og til foreningstopmøderne lige siden vi mødtes første gang, så gør de fysiske forandringer det ikke alene! Det er vigtigt at rammerne afspejler vores evne til fællesskab, men rammerne er netop kun en indramning. Selve kunstværket er det planlagte og det uforudsigelige liv vi dagligt skal udfolde i vores nye byrum.

Bordings opgave er nu sammen at finde ud af at skabe nye sammenhænge, nye traditioner og nye fælles aktiviteter, og vi skal enes om at flytte eksisterende liv og samvær, møder og arrangementer ind i vores nye byrum. Jeg er fuld at tiltro til at vi vil lykkes.


Minister: Stolthed og glæde

Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligministersamstemmer:

- Jeg vil gerne have et Danmark i balance, hvor også de mindre byer er attraktive at bo i. Det kan man blandt andet få ved at byforny i områder, der har trængt til et løft. Men det gør det ikke alene. Det er også vigtigt, at byens indbyggere er stolte og glade for at bo der og føle, at netop deres by er værd at kæmpe for. Det kan man se, at Bordings borgere er. Her har kommunen, byen og borgerne nemlig gået energisk til værks og skabt en plan for en grøn og familievenlig pendler-by, der sætter fællesskabet og det aktive fritidsliv i højsædet. Det engagement er vigtigt for at give en by et løft.

Anne Skovbro, filantropidirektør, Realdania siger:

- For mange mindre byer er det en udfordring, at industri og handel forsvinder og byerne skal finde ny identitet. Projektet i Bording viser nye veje til, hvordan man kan opretholde fællesskabet i mindre byer og til, hvordan man kan finde fælles fodslag om en vision og en plan, der gør det attraktivt at bosætte sig. Andre byer vil med fordel kunne inspireres af Bording til en indsats - både de helt nære naboer, men forhåbentligt også i andre dele af Danmark. Vi glæder os til at følge udviklingen i Bording fremover.


Ordet er dit