Tip os log ind

Samarbejde om psykiatri

Aftale mellem frivillige forenonger og kommunen
07. marts 2016, 09.53

samarbejde De frivillige foreninger Sind og Bedre Psykiatri er gået sammen med Ikast-Brande Kommune i et nyt spændende samarbejde. Deres fælles mål er, at borgere med psykisk sygdom skal få det bedre.

Det kan der være flere veje til, men i første omgang samarbejdes om et fælles projekt under navnet »Netværksven til psykisk sårbare«.

Det er et tilbud til borgere i kommunens socialpsykiatri, der blandt andet har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed.

Det er på mange måder givtigt for borgerne at være tilknyttet en netværksven eller familie.

Foreningerne har gode erfaringer med at rekruttere frivillige, og det er især det, kommunen håber foreningerne kan være behjælpelige med. Konkret er der indgået en såkaldt partnerskabsaftale, hvor målet i 2016 er i fællesskab at udvikle et tilfredsstillende koncept, så det fra 2017 fortsat er et tilbud til borgere i kommunen.

- For os i foreningerne er det en glæde at være med til at forbedre indsatsen for borgere med psykisk sygdom. Samtidig er det her samarbejde en god mulighed for at få udbredt vores aktiviteter til Ikast-Brande området, siger Klaus Mejner og Annette Neess, der er formand for henholdsvis Sind og Bedre Psykiatri i Ikast-Brande-Herning.


Budskabet skal ud

Mogens Wehrs, psykiatri- og handicapchef i Ikast-Brande Kommune, er meget begejstret for det nye samarbejde.

- Vi har gennem flere år ønsket et lokalt samarbejde med Sind og Bedre Psykiatri for at udnytte vores fælles kompetencer og ressourcer til gavn for borgere med psykisk sygdom. Vi er rigtig glade for den interesse og velvilje, vi har mødt fra foreningernes side. Der er nu et godt fundament at arbejde videre på.

På nuværende tidspunkt er det da også allerede aftalt at samarbejde om Sindets dag i efteråret, der er en årlig tilbagevendende begivenhed, der sætter offentlig opmærksomhed på psykisk sygdom/psykisk sundhed - og støtte til de mennesker, der måtte være berørt af en sindslidelse.

- Til sådan en begivenhed kan vi i foreningerne især bidrage med vores gode kontakter til ambassadører og gode ideer til, hvordan vi får budskabet bredt mest muligt ud, siger Klaus Mejner og Annette Neess. Foreningerne og kommunen har aftalt at mødes med en fast kadence, så samarbejdet fortsat kan udvikle sig. Alle parter er således enige om, at det nye samarbejde ikke er så ringe endda.


Ordet er dit