Tip os log ind

Samarbejde skal få ledige i fast job

Kommunen går nye veje for at hjælpe borgere til at få arbejde
11. oktober 2016, 06.07

ledighed Ikast-Brande Kommune går nye veje for at hjælpe nogle af de borgere, der har sværest ved at finde et job. I samarbejde med Elite Miljø A/S og Ramsdal Gruppen A/S opretter kommunen et træningscenter i Ikast, hvor en gruppe langtidsledige skal lære at begå sig på en arbejdsplads og at gøre rent. Et fast job til en god løn venter forude for de borgere, der gennemfører træningsforløbet.

Ikast-Brande har netop valgt Elite Miljø A/S til at varetage den samlede opgave med rengøring i de kommunale institutioner. Det er første gang, at en kommune på den måde kombinerer rengøringsopgaven med en indsats for at skaffe borgere i arbejde.

- Der er tale om en gruppe af borgere, som har mere end svært ved at komme i arbejde. Jeg glæder mig over, at vi med dette nye tiltag forsøger at ændre måden, vi får ledige i job på. Vi trænger til at finde nye løsninger, siger borgmester Carsten Kissmeyer (V).

Kommunen har valgt at bruge en bestemmelse i den nye udbudslov, som giver mulighed for at gå i dialog med en leverandør og nytænke en løsning forud for et udbud. Regionsdirektør i Elite Miljø A/S, Annette Vindstrup, roser Ikast-Brande Kommune for modet til at tænke nyt.

- Gennem de seneste år har vi ofte set, at der alene er fokus på prisen, og at den billigste udbyder vinder. Efterfølgende vil udbyderen typisk vælge at ansætte medarbejdere, der kan leve op til en høj effektivitet. Her er der tænkt anderledes, hvilket giver plads til en ny type medarbejdere, og hvor det at bringe borgere fra passiv forsørgelse til job er en væsentlig værdi, siger Annette Vindstrup.


Træningscenter

De borgere, som bliver en del af det nye projekt, har i høj grad brug for, at der bliver ydet en ekstra indsats for at blive klar til job. Alle parter i projektet skal derfor gøre noget andet, end de »plejer«, og være indstillede på at eksperimentere med for eksempel arbejdsmetoder, ny teknologi, samarbejde og så videre. Den første station på den lediges vej til en ny tilværelse med fast arbejde, bliver et træningscenter, som Elite Miljø i samarbejde med Ramsdal Gruppen A/S opretter i Ikast.

- Ramsdal er eksperter på området og har de socialfaglige kompetencer, som der er behov for. Vores partnerskab er et stærkt fundament for, at opgaven vil lykkes, siger Annette Vindstrup.

Hvis en ledig gennemfører hele træningsforløbet, garanterer Elite Miljø efterfølgende vedkommende et fast arbejde.

For Ramsdal Gruppen er det banebrydende at gå ind i et partnerskab med en organisation, der har et helt andet kerneområde end beskæftigelsesindsats, fortæller direktør Heidi Refsgaard Steensen.

- Projektet adskiller sig også fra andre opgaver, som Ramsdal varetager, fordi jobåbningerne står klar til borgerne. Dermed kan optræningen blive endnu mere målrettet og fokuseret, end når optræningen har en mere generel karakter. Desuden forventer vi, at netop denne forskel kan afspejles i borgerens motivation, siger direktør i Ramsdal Gruppen, Heidi Refsgaard Steensen.


Ordet er dit