Tip os log ind
- Det er en trist udvikling, mener sektorformand for HK Kommunal MidtVest, Marianne Køpke, om de mange seniorer, der føler sig stresset og presset i jobbet. ?pr-foto

Seniorer kvitter jobbet på grund af stress

Tempoet på arbejdspladserne er blevet så højt, at et stigende antal seniorer vælger fratrædelses- eller senioraftaler
15. marts 2015, 08.09

SENIORER ”Jeg magter ikke længere at gå på arbejde. Hvad kan jeg gøre?”.

Det er et spørgsmål, de faglige konsulenter hos HK Kommunal MidtVest oftere og oftere bliver stillet af de såkaldte seniorer - medlemmer i alderen 55 til 60 år.

- Vi laver en del fratrædelsesaftaler og senioraftaler, hvor medlemmet ønsker at gå ned i tid ofte med årsagen stress, arbejdspres og ændringer i jobbet, fortæller sektorformand Marianne Køpke.


For højt tempo

En optælling viser, at der det sidste års tid er lavet 14 aftaler af denne type.

Medlemmerne af HK Kommunal er enten ansat i kommunerne eller regionen, og fælles for de medlemmer, der henvender sig om fratrædelses- eller senioraftaler, er, at de egentlig ikke ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Men fordi tempoet på deres arbejdsplads er blevet for højt på grund af færre hænder, føler de sig stressede og magter ikke længere at gå på arbejde. Det kan også være, at it-ændringerne på arbejdspladsen er foregået med så stor hastighed, at de har svært ved at omstille sig.


Må ofte fratræde

Marianne Køpke fortæller, at arbejdsgiverne ikke i alle tilfælde vil gå med til en seniorordning, hvor medarbejderen går ned i tid. Argumentet er, at opgaverne, som medarbejderen tager sig af, ikke kan løses på et færre antal timer. Derfor ender det ofte i en fratrædelsesordning. I den forbindelse forsøger HK at indgå aftaler, hvor medlemmet får pension efter fuld tid, selv om medarbejderen måske kun har arbejdet 32 timer, og det lykkes ofte.

Det er imidlertid ikke altid, at HK’s faglige konsulenter kan få lavet en fratrædelsesaftale, indtil det pågældende medlem kan gå på efterløn. Nogle gange kan det så lykkes at lave en aftale, der løber til to år før, at medlemmet kan gå på efterløn. Så er der dagpengeperioden at løbe på.


Trist udvikling

HK Kommunal MidtVest ser også mange seniorer, der bliver langvarigt sygemeldte, og som ender med at blive fyret, eller selv vælger at sige op. Der har været 22 sager af denne type på godt et år.

- Det er en trist udvikling, der ikke harmonerer særlig godt med de politiske udmeldinger fra Christiansborg, hvor såvel lovgivning som holdninger går i retning af, at medarbejderne skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet. Det skal så åbenbart ikke være i det offentlige, siger Marianne Køpke.


Brug for restitution

Vælger man en seniorordning, fordi man ikke længere kan holde til fuld tid på arbejdspladsen men har brug for at restituere sig i løbet af ugen, er det vigtigt, at senioraftalen bliver indgået efter de sociale kapitler i overenskomsten og rammeaftalen om seniorpolitik. Så har man nemlig mulighed for at blive på arbejdspladsen, hvis man senere ender i et fleksjob. Derfor lyder rådet: Kontakt din tillidsrepræsentant og eller HK, inden du indgår en senioraftale, så du kan få konsulentbistand til udformningen.


Ordet er dit