Tip os log ind

Siemens fik grønt lys

Byrådet havde ingen indvendinger mod Siemens Wind Powers planer om at bygge en 19 meter høj kontorbygning på hjørnet af Fabriksvej og Herningvej i Brande
15. december 2015, 12.38

BRANDE Byggeriet skal blandt andet erstatte de arbejdspladser, der i dag er placeret i pavilloner i området.

Bygningen ønskes opført i 4 etager med et samlet bebygget areal på ca. 6.350 kvadratmeter. Bygningshøj-den vil på det højeste sted blive ca. 18,5 meter. Hertil kommer yderligere ca. 3 meter til teknikkasser på bygningens tag. Teknikkasserne trækkes ca. 5 meter ind fra facaden.

Der forventes etableret 634 parkeringspladser i området.

Ifølge lokalplanen for området må der ikke opføres bebyggelse med flere end 2 etager, og intet punkt af en bygning må være hævet mere end 12 meter i forhold til det omgivende terræn, så byggeriet krævede en dispensation fra lokalplanen. At bebyggelsesprocenten for den pågældende ejendom derved kommer til at overstige 50 løses ved at slå flere af Siemens' grunde i området sammen (sammatrikulering).


Manglende naboorientering

Ikast-Brande Kommunes tekniske område har vurderet, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanens formålsparagraf, der bl.a. handler om at sikre et repræsentativt erhvervsområde med en præsentabel facade. Teknisk område vurderer desuden, at anvendelsen til kontorbyggeri er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.

Siemens Wind Power har fået fremstillet skyggediagrammer, der viser, at naboerne på den modsatte side af Herningvej ikke vil blive påvirket af skygger fra byggeriet, men den lovpligtige naboorientering er endnu ikke afholdt. Det skal man nu i gang med, og i tilfælde af, at der i den proces fremkommer bemærkninger af afgørende betydning for sagen, kan en fornyet politisk behandling blive nødvendig.


Ordet er dit