Tip os log ind
Foto: Colourbox

Skal den årlige brugertilfredsheds- undersøgelse på madområdet afskaffes?

01. april 2019, 09.03

Ikast-Brande Det spørgsmål skal Sundheds- og Omsorgsudvalget tage stilling til på sit møde torsdag.

Madjyden, som leverer maden til de borgere, der er visiteret til denne ydelse, har siden 2012 hvert år lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt 100 brugere af madservice. Det er en del af den kontrakt som "Madjyden" har lavet med Kommunen. Tilfredsheden har i øvrigt hvert år været ganske udtalt. Samtidig har byrådet i sin tidligere vedtagne tilsynspolitik besluttet, at kommunens egen Visitations- og myndighedsafdeling skal lave stikprøver både i form af opringninger og besøg hos borgere, der modtager ydelser. Det omfatter også madservice.

Det er således administrationens vurdering, at der er rigeligt med undersøgelser af borgernes tilfredshed på madområdet. Derfor anbefales det, at Madjyden ophører med deres tilfredshedsundersøgelser, men fortsat har fokus på ide- og kvalitetsudvikling af maden. Som en fremtidig model anbefaler administrationen, at Madjyden opretter et smagsudvalg med repræsentanter fra Ældrerådet.

Desuden anbefales, at Madjyden nedsætter et brugerpanel/medarbejderpanel med henblik på kvalitets- og ideudvikling.

Ældrerådet, som har ret til at blive hørt i forbindelse med en sådan ændring, har udtalt, at det anbefaler, at der kun oprettes et panel, hvor der er repræsentanter fra både personale, Ældrerådet og eventuelt brugere.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune