Tip os log ind
Sådan ser en af skitserne i udbudsmaterialet. Her handler det om rum til fordybelse i små "gruppehuse" på kanten af det store fællesrum

Skolebyggeri sendt i udbud

Et enigt byråd vedtog på årets sidste møde at godkende det udbudsmateriale, der skal danne grundlag for byggeriet af en ny skole i Brande
27. december 2018, 09.13

BYRÅD Fra flere sider blev der udtrykt tilfredshed med, at der var blevet lyttet til de bekymringer, der er blevet givet udtryk for i løbet af processen, bl.a. at klasseværelsernes størrelse er blevet hævet fra de oprindelige 60 kvadratmeter til 65-75 kvadratmeter. Henrik Kraglund fra Fælleslisten gik så langt som til at sige, at »nu er der da for pokker ikke noget, der kan gå galt.«

Listefællen Lotte Stoltenborgs bekymringer for placeringen af biblioteket fik formand for Børne- og undervisningsudvalget, 1. viceborgmester Simon Vanggaard Nielsen (DF), der indledningsvis havde betegnet de foretagne justeringer i forhold til udkastet som »præciseringer« på grund af misforståelser, til at afkræve hende et svar på, om der var tale om et ændringsforslag. Udvalgsformanden nævnte også, at der ikke "kun" bliver tale om en bygning på 7.400 kvadratmeter, som det har været fremme, men at tallet skal ganges med faktor 1,4, så man inklusive gangarealer, toiletter med videre ender på over 10.000 kvadratmeter.

Det mundede ud i en teknisk diskussion om ordvalg og hvorvidt der var tale om »ændringer« eller »justeringer«, men det var ikke nok til at berolige Lotte Stoltenborg, der spurgte:

- Kan man komme med forslag? Jeg ved, man har tænkt nogle tanker. Hvordan kan vi inddrage vores nye talerør, spurgte hun videre med tanke på den nyetablerede forening Brande City. Det fik Annette Mosegaard (K) til at replicere:

- Jeg er helt tryg - jeg tror vi skal tage det helt roligt. Jeg skal ikke sætte mig til dommer over, hvad der er det bedste forslag.

Enden på debatten blev, at byrådet overlod opgaven med at komme med fem bud på udformningen af en ny skole i Centerparken til de fem på forhånd udvalgte totalentreprenører, hvoraf tre er fra nærområdet (henholdsvis Herning og Grindsted).

Kommunen har i øvrigt oprettet en separat hjemmeside, hvor man kan følge med i skolebyggeriet. Den har fået adressen www.nyskoleibrande.ikast-brande.dk


Ordet er ditMere Brande