Tip os log ind
  • 1/: John Axel Hansen, beskæftigelseskonsulent i Ikast-Brande kommune, har sammen med kollega Vibeke Ankjær stået i spidsen for "Flere skal med"
  • 1/: John Axel Hansen, beskæftigelseskonsulent i Ikast-Brande kommune, har sammen med kollega Vibeke Ankjær stået i spidsen for "Flere skal med"

Små jobs med stor betydning

I Ikast-Brande Kommune har det nationale projekt "Flere skal med", som skal hjælpe langtidsledige i gang på arbejdsmarkedet, været en succes
20. december 2018, 11.59

ERHVERV Så mange langtidsledige som muligt skal få helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er ambitionen bag det nationale projekt "Flere skal med", som også Ikast-Brande Kommune er en del af. Projektet er målrettet langtidsledige, der har modtaget kontanthjælp i mere end fem år, og siden projektet blev sat i værk i 2017, er 15% af kommunens langtidsledige i målgruppen blevet ansat i regulære lønnede timejobs.

- Det drejer sig om borgere, som ikke har været på arbejdsmarkedet i flere år. For dem har den ekstra indsats betydet, at de er gået fra lav selvværd i forhold til arbejdsmarkedet til at have tændt et stearinlys af håb og mod, som har ført mod et lønnet job. Det har stor betydning for det enkelte menneske, og når en praktikplads bliver til et timelønnet job, er det fordi virksomhederne også kan bruge den type arbejdskraft. For kommunen er det en gevinst at kunne flytte borgere over mod selvforsørgelse - på det menneskelige plan og rent økonomisk, siger John Axel Hansen, beskæftigelseskonsulent i Ikast-Brande kommune.


Fokus på muligheder frem for barriere

Sammen med kollega Vibeke Ankjær har han stået i spidsen for "Flere skal med" i Ikast-Brande Kommune siden det begyndte i 2017.

- I samme periode har arbejdsmarkedsafdelingen her i kommunen gennemgået en større kulturel omlægning. I dag drives vi af en kultur, hvor vi som udgangspunkt tror på, at der findes et job til alle ledige borgere. Før talte vi ofte om barrierer, nu taler vi om muligheder, siger Vibeke Ankjær.

- Vi spiller ikke alibi-bold - vi tror på det, sparker John Axel Hansen ind.

De ekstra ressourcer i "Flere skal med" er investeret i personlige mentorforløb og hyppigere samtaler med gruppen af langtidsledige i mere end fem år. I Ikast-Brande Kommune drejer det sig lige nu om konkret 74 personer. Foreløbigt er næsten halvdelen at de langtidsledige kommet i praktik på en virksomhed, og dermed er den nationale målsætning allerede nået. Vigtigere er det dog, at 11 af de langtidsledige borgere har vekslet deres praktikophold til regulære lønnede timejobs.

- Og flere praktikforløb er på vej til at kunne blive til timelønnede jobs. Selv om det bare drejer sig om få timers lønnet job er det et skridt i den positive retning, som kan få stor betydning. Både for den langtidsledige, som tanker selvtillid gennem anerkendelsen, men også på vejen mod at udbygge antallet af timer, vedkommende kan arbejde, siger John Axel Hansen.


Ros til virksomhederne for at tage ansvar

Fra kommunens side lyder også ros til områdets virksomheder.

- De er supergode til at byde ind, tage ansvar og investere ressourcer i at hjælpe folk i gang. De åbner døren og byder ind med mentorer til praktikopholdet. I øjeblikket mangler virksomhederne arbejdskraft. Vi kan måske ikke afhjælpe manglen på faglærte og højtuddannede, men vi har mennesker, der kan løse småjobs, som virksomhedernes øvrige medarbejder kan frigøres fra, siger Vibeke Ankjær.

Projekt "Flere skal med" slutter officielt til august næste år, men det bliver nok forlænget og kommer til at omfatte endnu flere borgere. Under alle omstændigheder arbejder vi videre her i kommunen med den tilgang, at flere både kan og skal med, siger Vibeke Ankjær.


Ordet er ditMere Erhverv