Tip os log ind
Foto: Adobe Stock Photo

Socialdemokratisk hetz

15. maj 2019, 10.45

Debat Socialdemokratiets undervisningsordfører Annette Lind vil redde folkeskolen ved at flytte midler (800 mio.) fra fri- og privatskoler.

121.000 af landets 661.000 grundskoleelever eller 18 pct. går i en fri- eller privatskole. Dette tal har været stigende over de senere år, og må dels tilskrives den turbulens, som folkeskolen har været inde i samt nedlæggelse af kommuneskoler. Siden kommunalreformen (2007) er der således nedlagt 234 kommuneskoler eller 18 pct.. En stor del af friskolerne er således opstået, hvor en kommuneskole er nedlagt. Kommunerne har set et rationale i at nedlægge skoler i tyndtbefolkede områder, hvilket er en bombe under landdistrikter - og dermed affolkning. Friskoler har derfor været løsningen for en sej kerne af forældre i landdistrikterne.

Finansieringen / driften af en friskole baserer sig på et statstilskud som udgør 76 pct. (koblingsprocent) af de gennemsnitlige kommunale udgifter pr. elev. Dette beløb udgør i 2018 68.300 kr., dvs. med en koblingsprocent på 76 udgør statstilskuddet til friskoler 52.646 kr.

Alt andet lige er der 15.654 kr. færre pr. elev at drive skole for. Her kommer forældrebetalingen så ind i billedet.

Annette Lind og Socialdemokratiet har en ambition om, at kun 10 pct. mod nu 18 pct. skal gå i friskoler. Værktøjer hertil er en ændret koblingsprocent f.eks. til 71, som den var i 2014 og 2015. Denne reduktion ville betyde et mindre tilskud pr. elev på 2.469 kr. - en skole med f.eks. 100 elever vil modtage et årligt tilskud som er 246.900 kr. mindre - og dermed ødelæggende for økonomien. I forvejen må forældre betale differencen mellem statstilskuddet og den faktiske omkostning ved at drifte friskoler. Det må siges at være en omvandt Robin Hood.

Det paradokse er samtidig, at kommunerne har en årlig besparelse på 29.628 kr. pr. elev som frekventerer en friskole, jf. fastlagte regler. Denne kendsgerning er måske ikke gået op for Annette Lind.

Ovenstående må give stof til eftertanke for forældre, som har børn i fri- eller privatskole, og for folk i almindelighed som interesserer sig for fordeling af samfundets ressourcer.


Ordet er ditMere Debat