Tip os log ind

Sportscenter må vente på budgettet

Udvalg sender ansøgning videre i systemet
06. maj 2018, 08.55

ansøgning Friskolen i St. Thorning har været ude for at bede om kommunegaranti i forbindelse med et større lån, som man vil optage for at renovere den lille friskole samt den tilknyttede børnehave.

Nu melder Sportscenter Ikast sig også på banen for at opnå kommunegaranti, og ansøgningen får samme svar.

Man må pænt vente til budgetforhandlingerne, inden man får svar på ansøgningen.

Ansøgningen fra Sportscenter omfatter et tilskud og eller en kommunal lånegaranti på godt en million kroner, der dels skal gå til eneribesparende investeringer, dels til forbedringer i bygningerne.

Det handler blandt andet om udskiftningen af belysningen i IBF Arena til LED-belysning samt udskiftning af brusere i omklædningsrummene.

Udgifterne løber op i henholdsvis 525.000 kroner og 300.000 kroner - altså i alt 825.000 kroner. Den anslåede årlige besparelse løber op i sammenlagt 140.000 kroner.

Ud over disse energibesparende foranstaltninger ønsker man fra sportscentrets side også nogle renoveringer, der anslået løber op i 225.000 kroner. Det drejer sig om udskiftning af ventilationsanlægget i caféen og mødelokalerne, der er forældet og nedslidt, ligesom der også er dørpartier, der trænger til udskiftning. Det samme er tilfældet med køleanlæg i Sportscaféen.

Kultur- og Fritidsudvalget har set på det mange ønsker, der altså i første omgang er skudt til hjørne og bliver taget med i den store bunke af ønsker, når der skal et nyt budget for 2019 på plads.


Ordet er dit