Tip os log ind
Vibeke Larsen.
Foto: Flemming Hansen

Standpunkt: Kærshovedgård-området skal have hjælp

28. november 2018, 10.00

Ikast-Brande Kommunes borgmester Ib Lauritsen (V) betegner ofte Udrejsecenter Kærshovedgård som en gave, han gerne havde undværet.

Det forstår jeg godt.

For det har sat kedelige aftryk på lokalområdet, at politikerne på Christiansborg besluttede, at det tidligere statsfængsel i 2016 skulle omdannes til et udrejsecenter.

I dag bor cirka 200 personer på centret, og de er enten afviste asylansøgere, udlændinge på tålt ophold eller udvisningsdømte kriminelle.

Gennem længere tid har beboerne i lokalområdet og lokale politikere forsøgt at få Christiansborg til at tage hånd om de problemer, der er fulgt med centret.

Det er en aldeles uholdbar situation, at nogle af beboerne fra centret skaber utryghed i lokalområdet, begår butikstyveri i lokale butikker, andre former for kriminalitet i området eller skaber problemer for Arriva og togpersonalet, fordi de kører i tog til og fra Bording uden at ville betale.

I går kom Socialdemokraterne så med syv forslag, der skal »skabe kontrol« med situationen omkring det udskældte midtjyske udrejsecenter.

Forslagene handler blandt andet om flere sanktionsmuligheder til personalet overfor beboere, der opfører sig dårligt i eller uden for centret; mulighed for skærpede straffe til udvisningsdømte kriminelle, som begår ny kriminalitet; opdeling og placering af de tre grupper beboere på forskellige udrejsecentre - heraf de udvisningsdømte kriminelle »på en afsidesliggende lokalitet«; økonomisk kompensation til naboer og forretningsdrivende samt muligheden for, at de kan søge støtte til at etablere sikkerhedsforanstaltninger.

Jeg er sikker på, at man lokalt hilser ethvert forbedringsforslag om Kærshovedgård velkomment. Det bekræftede borgmester Ib Lauritsen da også både til DR og Herning Folkeblad i går.

Særligt er han tilhænger af forslaget om at fordele beboerne på forskellige udrejsecentre, hvor man kan tilrettelægge og målrette sikkerhedskrav, personale og foranstaltninger ud mod omgivelserne, alt efter om der et tale om udviste kriminelle, afviste asylansøgere eller personer på tålt ophold.

Borgmesteren ser dog også nogle af forslagene som symptombehandling frem for problemløsninger.

Jeg er enig i, at man for eksempel som husejer skal kompenseres for værditab, man er påført af staten ved at få Udrejsecenter Kærshovedgård i baghaven. Men jeg er også enig i, at en pose penge jo hverken ændrer på de aktuelle problemer med kriminalitet eller på utrygheden.

Det lyder i mine ører også mest som en i øvrigt meget voldsom symptombehandling, hvis lokale butikker og beboere ligefrem skal til at sætte hegn op eller etablere vagtværn med støtte fra staten. Det burde da slet ikke komme så vidt, at det skal være nødvendigt. Det her må politikerne kunne løse på anden vis.

Landspolitikerne har placeret et problem i Ikast-Brande Kommune. Derfor skal de selvfølgelig også tage ansvar for at finde løsninger og minimere følgevirkningerne for lokalområdet, såfremt Kærshovedgård ved Bording skal fortsætte som udrejsecenter.

På gensyn her i spalterne på onsdag!

Vibeke Larsen

chefredaktør

vib@herningfolkeblad.dk


Ordet er dit