Tip os log ind
Frank Heidemann (S).
Foto: Flemming Hansen

Store besparelser på børn og ældre

13. marts 2019, 15.09

Debat Et flertal i Ikast-Brande vedtog mandag en økonomisk politik, der vil betyde nye store besparelser på daginstitutionsområdet og ældreområdet. I socialdemokratiet valgte vi at stemme imod.

Socialdemokratiet vil gerne tage ansvar for den økonomiske udfordring, som Ikast-Brande kommune er midt i. Derfor stod vi også bag budgetforliget for 2019 som rummede kæmpebesparelser på over 80 millioner kroner alene i 2019.

Det betragtede vi som rettidig omhu i forhold til de muligheder en meget stram kommuneaftale gav os. Samtidigt står vi overfor nye, men nødvendige massive anlægsudgifter, hvor ikke mindst 200 millioner kroner til en ny skole i Brande fylder meget.

Socialdemokratiet ønsker at lægge budget for kun 1 år af gangen suppleret med forslag og pejlemærker til budgettet for de næste 3 år.

Vi kan ikke anbefale en økonomisk politik som skitseret med en decideret bindende aftale for 4 år. Der er alt for mange ukendte faktorer. Det kan være mere positive eller negative kommuneaftaler, flere eller færre indtægter på selskabsskatten, en regering der tør lave en ny udligningsreform med mere.

I forslaget til ny økonomisk politik arbejdes der med en årlig besparelse på 1 procent på alle områder - det kan Socialdemokratiet ikke tilslutte sig.

Helt konkret peger vi socialdemokrater på, at den generelle 1 procent besparelsen fra 2021 skal afløses af en 0.5 procent skattestigning fra 2021, hvor vi har muligheden. Vi er af den overbevisning at vi ikke længere kan blive ved med at lave besparelser på de store velfærdsområder, vi er i bund. Vi er nødt til at skaffe flere indtægter, vi kan ikke blive ved at spare os ud af de økonomiske problemer.


Fmreskrivning

I forslag til ny økonomisk politik ønsker det borgerlige flertal, at vi kun fremskriver stigningen i udgifter til de flere børn i daginstitutionerne og flere ældre med 50 procent. - Det bliver der jo nok hverken flere børn eller ældre af.

Vi ønsker at se udfordringerne med markant flere ældre og børn direkte i øjnene og kan ikke acceptere en besparelse af fremskrivningen på 50 procent - fremskrivningen skal være 100 procent, så den dækker det reelle antal

Fremskrivningen af økonomien på ældreområdet er desuden for nylig revurderet, så den nu er i fin overensstemmelse med virkeligheden.

Helt konkret kommer den manglende 50 procent fremskrivning på dagtilbudsområdet i forhold til det nuværende niveau til at betyde, at dagtilbudsområdet i 2020, udover de allerede anviste besparelser, skal spare yderligere 3.1 millioner kroner, i 2021 er det 3.8 millioner kroner og i 2021 3.6 millioner kroner.

På ældreområdet vil den manglende fremskrivning betyde yderligere besparelser i 2020 på 4 millioner, i 2021 på 8 millioner og ikke mindre end 10.5 millioner i 2021.

Disse massive besparelser på vores børne- og ældrevelfærd kan vi ikke bakke op om.

Helt generelt ønsker socialdemokratiet også en robust økonomi, hvor vi kan betale enhver sit, derfor bakkede vi op om sidste års budgetforlig som indeholdt dramatiske besparelser. Disse besparelser må være tilstrækkelige, så længe vi ikke har indikationer på, at nye udfordringer står og banker på. At udmelde nye besparelser med baggrund i, at skabe et økonomisk råderum til byrådet på bekostning af den borgernære velfærd, hverken kan eller vil vi bakke op om.


Ordet er ditMere Debat