Tip os log ind
Ikast-Brande Rådhus.
Foto: Christian Sjurman

Sygedagpenge koster kommunekassen dyrt

Et overskud på driften på 30 mio. kroner ud af en omsætning på næsten 2,5 mia. mod et budgetteret overskud på 51,6 mio. og en likviditet, der er forringet med 93,5 mio. er de kolde, økonomiske kendsgerninger, der kan læses i Ikast-Brande Kommunes årsregnskab for 2018
15. april 2019, 20.44

Ikast-Brande Når kommunens likviditet er forringet så markant, skyldes det, at man i årets løb har anlægsudgifter for 141,2 mio. kr., som kun i meget begrænset omfang modsvares af et nettooverskud på salg af bygge- og erhvervsgrunde på 17,6 mio. kr. - og havde man ikke haft en ekstraordinær indtægt på ca. 14 mio. fra salg af naturgas, havde tallene endda set endnu værre ud, forklarede borgmester Ib Lauritsen (V).

I praksis er det overskuddet på driften, der skal finansiere anlægsbudgettet, men om det er et godt eller skidt regnskab, afhænger af hvilke briller, man ser med, påpegede Bo Sand Kristensen (DF).

- Det viser, at vi har rimeligt styr på det, når vi lægger et budget, sagde DF'eren, som gav udefrakommende faktorer skylden for, at regnskabet var blevet ringere.

Venstres Palle Høj var bekymret for trækket på kassebeholdningen.

- Det holder ikke i længden, påpegede han med adresse til de forestående millioninvesteringer i specielt Brande.

Fælleslistens Henrik Kraglund mente, at man med et kassetræk der oversteg de budgetterede 89 mio. med blot 4,5 mio. absolut lå indenfor skiven. Han pegede samtidig på, at overførslerne på 147 mio. (reelt en opsparing af uforbrugte, budgetterede midler, red.) bliver markant lavere om et år.

- Vi er underlagt nogle ting, der gør, at vi har den økonomi, vi har, konstaterede 2. viceborgmester Frank Heidemann Sørensen (S), der mente, at Ikast-Brande økonomisk set er "bundet på hænder og fødder".


Flere på sygedagpenge

En af de enkeltfaktorer, der har påvirket regnskabet negativt, er antallet af sygedagpengemodtagere, som er steget relativt meget i sidste halvdel af 2018.

Det faktum fik et par ord med på vejen af formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Birthe Sørensen (S). Ganske vist var antallet af ledige i januar det laveste siden 2008, og antallet af førtidspensionister fortsætter med at falde, men 14 % af dem, der modtager sygedagpenge i Ikast-Brande, er kommunens egne ansatte, påpegede udvalgsformanden.

Den greb Henrik Kraglund (FL). Han konstaterede, at antallet af førtidspensionister i Ikast-Brande er 200 højere end det burde være i forhold til landsgennemsnittet.

- Det er i høj grad medvirkende til, at vi har så dårlig økonomi, påpegede han, men blev straks imødegået af de to socialdemokrater Kirsten Hoffmann og Kasper Pauli Pedersen.

- Vi er i et område med mange ufaglærte, anførte Kirsten Hoffmann, mens Kasper Pauli Pedersen kaldte Henrik Kraglunds brug af tallene for "belejlig statistik".

- Vi ligger rigtig fornuftigt med hensyn til førtidspensionister, sagde han.

Birthe Sørensen godtog heller ikke Henrik Kraglunds påstand om, at kommunen tidligere har været forholdsvis rundhåndet med hensyn til tildelingen af førtidspensioner, om end man er blevet mere restriktiv i dag. Det tilskrev hun den stramning af loven, der blev lavet i 2013.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune