Tip os log ind
Skoleleder Bo Holm Nielsen (tv) og sportskoordinator Thomas Skifter Bertelsen flankerer to af de unge idrætstalenter, Olivia Møller Holt og Laura Mølsted, der begge spiller fodbold.
Foto: Steen Hebsgaard

Tommelen op for Nordres idræt

18. oktober 2018, 14.31

IDRÆT Der gik pludselig politisk vovemod i Ikast-Brande Byråd, da man næsten overnight i 2015 besluttede at etablere en idrætsprofil på Nordre Skole i Ikast.

Her tre år efter en hektisk start på ideen om i folkeskolen at give børn og unge mulighed for at inddrage interessen for idræt i undervisningen, er der »thumbs up« for projektet hos skoleleder Bo Holm Nielsen og sportskoordinator Thomas Skifter Bertelsen.

- Vi vil tillade os at kalde det en succes, lyder det samstemmende fra de to.


Øget elevtal

Idrætsprofilen på skolen har også betydet et øget elevtal. Flere kommer udefra, og andre forældre/elever i kommunen tilvælger den nye mulighed.

Nordre Skole er antalsmæssigt i dag i top tre blandt kommunens skoler.

- I starten havde vi 150 elever på SGU - den sportslige grunduddannelse. I dag er tallet oppe på 264, og cirka halvdelen af skolens elever går eller har gået på SGU, siger Bo Holm Nielsen, der er glad for, at man en nybygget idrætshal, der netop er taget i brug, også kan tilbyde gode faciliteter for eleverne.

SGU betyder fire lektioner med særlig tilrettelagt idrætsundervisning, som tager et grundlæggende afsæt i gymnastik og atletikbaseret træning. De har samme timetal som andre elever, blot er nogle af de musiske fag vekslet sammen med understøttende undervisning.


Samarbejder med foreninger

- Det har været et politisk ønske at inddrage lokale foreninger/klubber, og vi samarbejder med 14-16 forskellige idrætsforeninger. Enten kommer de her på skolen og laver forløb - eller vi tager ud til dem, siger Thomas Skifter Bertelsen.

Men hvad giver det eleverne i SGU'en?

- Det giver dem ekstra bevægelse, som der jo er meget fokus på, og en grundlæggende kropslig forståelse. Det kan man bruge senere i livet, eventuelt til en idrætskarriere, hvis det er det, man vil. Motorik og bevægelse er grundpiller i ens specifikke idræt, og der er jo også god sammenhæng mellem læring og bevægelse. En sund krop gør, at man også fungerer bedre i en skolehverdag.


En bedre skolehverdag

Thomas Skifter Bertelsen ser to forskellige forældretyper i SGU-regi.

- Der er en del, som helt klart på vegne af børnene har ønske om specifik idræt og gerne vil give børnene den bedst mulige ballast. Andre ser motion og bevægelse som en mulighed for at børnene fungerer optimalt i skolen og giver dem de bedste muligheder for en god skolegang.

Både Bo Holm Nielsen og Thomas Skifter Bertelsen siger, at det er svært at måle på effekten i skoletiden, fordi SGU-elever er blandet sammen i klasser med elever, som ikke går på SGU.


Flere kan lave kolbøtter

- Før i tiden havde mange skolebørn vanskeligt ved at lave en forlæns rulle (kolbøtte, red.). I dag konstaterer vi sammen med de idrætsfolk, der kommer på skolen, at det er blevet markant bedre. SGU påvirker den kropslige forståelse markant, og vi er overbevist om, at det giver overskud i en skolehverdag at motionere, siger Thomas Skifter Bertelsen


Idrætstalenterne

I 7.-9. klasse får man så muligheden for et tilvalg til en såkaldt idrætstalentklasse. Her har skolen tre klasser med hver cirka 24 elever - én på hver af årgangene.

Det er her, man får mulighed for at dyrke sin individuelle idrætsgren.

Det sker med fælles morgentræning, og med individuel træning, der sker i samarbejde med klubber. I øjeblikket har man elever, der spiller fodbold, håndbold, badminton, golf, eller svømmer, dyrker karate og taekwondo eller triatlon. Klubberne finder trænerne, og skolen betaler klubben. Træningen sker på baner, i haller, arenaer og bassiner.

I år er rigtig mange af eleverne i disse talentklasser skolens egne elever - forstået på den måde, at fødekæden fra de første tre år med SGU begynder at virke. Resten af eleverne kommer fra andre skoler - enten uden for eller inden for kommunen, og som målbevidst vælger talentklasse-miljøet.


Elever med disciplin

- I begyndelsen startede vi med flere timer til talent-eleverne. Det blev for kompakt. I dag har skoledagen samme længde som de øvrige elever. Den ekstra fokus på træning og idræt findes på valgfagsdelen. Eksempelvis har de én i stedet for to biologitimer, siger Bo Holm Nielsen.

Eleverne er dog underlagt de samme mål som andre elever.

- Og de klarer sig ligeså godt. Vi kan mærke, at den interesse og målrettethed, der følger med at være et idrætstalent, gør de unge disciplinerede og i stand til tackle stramme ugeprogrammer.

Thomas Skifter Bertelsen: - Målet med talentudviklingen er ikke medaljer i sig selv men at præstere godt og udvikle sig. Det handler om at skabe grundlaget for, at de som seniorer kan præstere på nationalt og internationalt plan. For os handler det om spore dem ind på rette vej. Der er fokus på mental træning, vigtighed af kost og ernæring og på at kunne præstere i idræt samtidig med en lang skoledag.


Giver de unge liveskills

Bo Holm Nielsen supplerer: - Det er svært at spotte hos børn og unge, hvem der bliver talenter. Og den med at dobbelt så meget fodbold gør en dobbelt så dygtig, handler det ikke om længere. Det gælder om at give dem liveskills og lære dem at få tilværelsen til hænge sammen, så de kan dyrke deres idræt.

- Og det vi allerede ser - føjer sportskoordinatoren til - er glade unge, der går ud af skolen. Der er allerede raslet medaljer ned over nogle af dem. Og det bliver spændende at se resultaterne om fem år.


Nordre Skole er idrætsprofilskole.

Det startede i august 2015

Projektet er todelt:

* SGU - Sportslig grunduddannelse - for 0.-6. klasse:

264 elever er med fire ekstra lektioner.

Et tilbud til elever, der ønsker en skolegang med øget fokus sportslig uddannelse, hvor elementer som motorik, koordination, balance og grundlæggende fysisk udvikling er i højsæde.

* Idrætstalentklasser 7.-9. klasse:

En klasse på hver årgang med cirka 24 elever

Et tilbud til elever, der dyrker eliteidræt og har potentiale til at nå det højeste nationale niveau.

Indeholder bl.a. tre ugentlige morgentræninger.

Ordet er ditMere Ikast