Tip os log ind
Leder af kommunens integrationsindsats, Bjarne Nørgaard Jensen, sammen med Røde Kors aktivitetslederne Solvejg Førrisdahl Nørre Snede (i midten) og Anne-Margrethe Andersen Ikast. Mellem sig har de den store rapport om Venner Viser Vej, der specielt fremhæver de positive integrationsresultater i Ikast-Brande.
Foto: Pr-foto

Venner har vist vejen til god integration

Røde Kors og kommunens samarbejde omkring projektet Venner Viser Vej fremhæves som det gode eksempel i ny analyse
08. juni 2019, 12.53

Ikast-Brande Mens debatten om flygtninge og udlændinge på landsplan med jævne mellemrum raser og nogle stedet har en hård tone, er der bemærkelsesværdige positive toner at spore i Ikast-Brande Kommune.

Her er det nemlig gennem de sidste tre-fire år lykkedes med en succesfuld integration, og det er sket i et bemærkelsesværdigt samarbejde mellem frivillige i Røde Kors' afdelinger i kommunen og Ikast-Brande Kommunes Jobcenter og integrationsafdeling.

I august 2015 dannede festsalen på Østre Skole rammen om et "folkemøde", hvor 250 fra lokalsamfundet med Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl, i spidsen gav startskuddet til det, der skulle vise sig at være en succesfuld udgave af det landsdækkende projekt »Venner Viser Vej« (VVV).

VVV er et Røde Kors-projekt, hvor man i samarbejde med landets kommuner har haft som ambition at knytte venner - sociale relationer - mellem flygtninge og lokale frivillige.

- Og det jo ikke gået så ringe endda, lyder det fra aktivitetsleder på integrationsområdet i Ikast, Anne-Margrethe Andersen, som med typisk jysk underdrivelse kan fortælle om et godt samarbejde med kommunens Jobcenter og ikke mindst med de omkring 100 frivillige, der som kontaktfamilier eller -personer har været med til at sikre en god integration over alt i kommunen.


Fremhæves i analyse

- Det er lykkedes ganske godt, og at vi fremhæves som model-kommune i den analyse, Røde Kors har udarbejdet, er vi da umådelige stolte over og glade for, siger leder af kommunens integrationsindsats, Bjarne Nørgaard Jensen.

Både han og Røde Kors-lederne Anne-Margrethe Andersen, Solvejg Førrisdahl fra Røde Kors Nr. Snede og Charlotte Lauridsen fra Røde Kors Brande, hæfter sig ved de succes'er, der gennem tre år er skabt omkring flygtningenes arbejdstilknytning og selvforsørgelse, børnenes integration via idrætsforeninger, familiernes parathed til at deltage i arrangementer med gammeldanskere og i lokalmiljøet, kampen for at tilegne sig det danske sprog mv.

- Det er vigtigt nu midt i al valgdebatten om flygtninges belastning af det danske velfærdssystem og islamforskrækkelsen at understrege, at der altså er en anden virkelighed med andre fakta, lyder det fra Røde Kors-folkene.

- Det er ikke specifikt Røde Kors´ fortjeneste. Vores frivillige venner har gjort en indsats, men flygtninge er som andre. De vil gerne kunne klare dagen og vejen for sig og sine. Vi har igennem processen oplevet et åbent erhvervsliv og et stort kommunalt engagement og ikke mindst civilsamfundets parathed til at åbne op og hjælpe. Integration starter jo ikke ved de fremmede, men ved den enkelte af os, siger Anne-Margrethe Andersen.


Skepsis i starten

Bjarne N. Jensen erkender, at der i starten var en del skepsis i de kommunale rækker.

-Der var naturligt nok en vis modstand mod at involvere frivillige. Men vi fik stablet en samarbejdskontrakt på benene, og efterhånden fik vi via dialogmøder og samarbejdet bygget en række relationer op med de frivillige. Og de kommunale medarbejdere kunne se, at det førte noget positivt med sig. Vi kan trods alt kun sagsbehandle fra 8-14. Vi har gensidig respekt for hinandens fagligheder og udfordringer, siger han.

-Jeg er overbevist om, at vi er nået langt med integrationen. Der er for mig heller ingen tvivl om, at det har hjulpet mange til en tilknytning på det danske arbejdsmarked. Venner har vist vejen til dansk kultur og forståelse, og vi har på kommunen fulgt op i Jobcentret.

For Røde Kors er flygtningenes egne udsagn i analysen også vigtig.

- De fortæller, at vi har været oversættere af det danske samfund, og at det har hjulpet dem til et bedre liv med rigtige venner og jobmuligheder. Man skal heller ikke være i tvivl om, at de mange frivillige også har fået noget tilbage. Det har givet et stort udbytte på det personlige plan at kunne hjælpe andre, siger Anne-Margrethe Andersen, der glæder sig over de mange samarbejdspartnere, man har kunnet trække på i forløbet - Ikast Kirke, idrætshøjskolen, sportsklubber, biblioteket - bare for at nævne nogle.

- Lokalsamfunder har for alvor spillet med, siger hun.


Nyt fokus

VVV-projektet viser stadig vej i Ikast og med fornyet fokus.

- Vi har en restgruppe med en gruppe kvinder, der har store sociale og sproglige udfordringer. Der er bevilget lokale midler i Ikast-Brande til en ekstraordinær indsats, og vi vil igen forsøge at trække på samarbejdet med frivillige i Røde Kors, siger Bjarne N. Jensen.

Ideen, som foreløbig er på tegnebrættet, er at skabe praktikpladser på plejehjemmene kombineret med faglige mentorer og sproglige mentorer. Og det er i sidstnævnte kategori, at de frivillige kommer ind.

- Vi har allerede syv sprogmentorer og kan sagtens bruge flere, siger Anne-Margethe Andersen.


Ordet er ditMere Ikast-Brande kommune