Tip os log ind
Mogens Jensen (S)
Foto: Tom Laursen

»Vi har et stort problem med Udrejsecentret«

Social-demokratiets Mogens Jensen foreslår en række tiltag
28. november 2018, 12.33

BORDING »Hjælp til Bording og Kærshovedgård«.

Med denne overskrift indleder Socialdemokratiets næstformand og folketingsmedlem, Mogens Jensen, et debatoplæg, der tager fat om den problematiske situation med udrejsecentret.

- Det er ufatteligt at regeringen og integrationsminister Inger Støjberg ikke har større forståelse for de store problemer som den massive tilstrømning til Udrejsecenter Kærshovedgård udgør for både centret og Bording og det øvrige lokalsamfund,siger Mogens Jensen, der peger på nye tal fra Udlændinge-og Integrationsministeriet som viser, at antallet af beboere aldrig har været højere, og at det er steget støt siden marts 2016. I december 2016 var der 70 beboere på centret. Året efter var tallet oppe på 174. Og i oktober i år var der 241 beboere. Hvis antallet af beboere fortsætter med at stige vil centrets 400 pladser være fyldt op i 2020.

- Ikke mindst centerets 70 udvisningsdømte udgør, som vi har set, et stort problem i Bording, hvor flere borgere og butikker har oplevet tyverier, trusler, vold og hærværk. Der har været overfald i den lokale Fakta, øget kriminalitet og generel utryghed over at lade børn og unge gå ude om aftenen.

- Det kan ikke fortsætte og derfor vil Socialdemokratiet sætte ind med en række tiltag, siger Mogens Jensen.


De syv forslag

1. Skærpede straffe. Det skal undersøges, om udvisningsdømte kriminelle, som udfører fornyet kriminalitet, kan idømmes skærpede straffe i lighed med bandemedlemmer og rockere.

2. Flere sanktionsmuligheder. Personalet på Kærshovedgård skal kunne sanktionere dårlig opførsel, også uden for centeret. Beboerne skal f. eks. kunne miste retten til at have TV på værelset, adgang til centrets wi-fi, mulighed for at få besøg og mulighed for at deltage i aktivitets-og undervisningstilbud fra Røde Kors.

3. Økonomisk kompensation til naboerne til Kærshovedgård. De bør modtage økonomisk kompensation ligesom f. eks.

støjramte naboer ved flyvestation Skrydstrup.

4. Støtte til etablering af sikkerhedsforanstaltninger.

Private og erhvervsdrivende nær centeret skal kunne søge om støtte til sikkerhedsforanstaltninger.

5. Opbevaringstiden for møbler og lignende på Kærshovedgårds depot skal nedsættes fra tre måneder til en uge. Hvis beboere ikke har været til stede på centeret i over tre døgn uden lovlig grund, skal deres værelse tømmes. Centeret skal ikke være depot for beboere, som ikke overholder loven, og opbevaringstiden bør derfor nedsættes fra nuværende tre måneder til en uge.

6. De tre beboergrupper skal opdeles.

Afviste asylansøgere, udvisningsdømte og dem på tålt ophold skal placeres på forskellige udrejsecentre.

7. Nye udrejsecentre skal oprettes. En opdeling af de tre beboergrupper vil kræve oprettelsen af et eller to nye udrejsecentre.

- Inger Støjbergs ønske er åbenbart at Kærshovedgård skal udbygges. Det er ikke vejen at gå. Vi foreslår i stedet at adskille de afviste udlændinge fra de kriminelle udviste og opfordrer regeringen til at gennemgå hele landet med en tættekam for at finde et sted, som er mere afsidesliggende. Nu må der handling til. Det er ikke rimeligt, at der på Christiansborg træffer beslutninger, der går så voldsomt ud over et lokalsamfund, og så bare vender ryggen til og lader som ingenting.


Ordet er ditMere Politik