Tip os log ind
  • 1/: Peter Sørensen og Svend Kristiansen bor i forvejen tæt på en række vindmøller, som dog hverken larmer eller syner noget i forhold til de otte 150 meter høje møller, der er planer om på Københaverheden syd for Isenvad. De nuværende møller skal iøvrigt nedlægges, hvis de store møller sættes op foto laila kempel
  • 1/: Der er tale om otte 150 meter høje møller, der bliver meget synlige i landskabet - men det er ikke det visuelle, der bekymrer modstanderne - det er lufttryk, støj både hørbar og lavfrekvent. Her et forsøg på at vise, hvad der venter forude foto privat

Vindmøllepark i Isenvad bekymrer borgere

Lokalrådet har i dag indkaldt byen til borgermøde, hvor der er flere interessante talere
25. november 2015, 06.09

ISENVAD Otte store 150 meter høje vindmøller to kilometer syd for Isenvad - det såkaldte københavnerhede projekt får ikke alle i landsbyen til at juble og klappe i hænderne.

En lille gruppe har gennem et stykke tid udtryk stor bekymring for, hvad vindmølleparken vil komme til at betyde - ikke bare for deres egne private ejendomme - men i høj grad også for resten af byen.

Det har fået lokalrådet i Isenvad til at indkalde byens indbyggere til et borgermøde i Sentrum i aften, hvor der er flere modstandere, som fra talerstolen vil give sit besyv med, hvorfor de ikke er begejstret for planerne.

Ikast-Brande Byråd har langt hen af vejen åbnet for projektet, der efter planen gøres færdig til den lovpligtige otte uger lange offentlige høringsperiode først i det nye år.

Blandt aftenens talere er Erik Nielsen fra Ringkøbing-Skjern, der i sin hjemkommune har siddet i byrådet.

Han har været med til at stemme vindmølleprojekter igennem, og havde i første omgang ingen problemer med at være nabo til en vindmøllepark - i dag er han af en anden holdning.

En minkavler mener at kunne dokumentere, at hans avlsdyr slet ikke lever op til tidligere tiders produktion efter, at de store vindmøller er rykket tæt på produktionen.

- Det handler ikke kun om os. Det handler om, at hele Isenvad bliver ramt af det her, siger Peter Sørensen og Svend Kristiansen, der er to af de meget aktive modstandere af Københavnerhede-møllerne.

De bliver personligt ramt af at få møllerne meget tæt på - men ikke nok til, at de scorer en høj erstatning. De skal ikke lægge jord til møllerne og får derfor ikke den store økonomiske gevinst ved at få møllerne som naboer.


Værditab

Men det er ikke deres personlige værditab på deres ejendomme, der bekymrer dem mest. Det er deres familiers helbred og ikke mindst generne for hele Isenvad by, der ligger dem mest på sinde.

De er bange for den lavfrekvente støj, som de mener gør både mennesker og dyr syge. Og så har de svært ved at forstå, at der er afstandskrav på 1200 meter til offentlige institutioner som eksempelvis Kærshovedgård, mens der kun er et afstandskrav på 600 meter på private ejendomme.


Fængslende afstandskrav

- Hvorfor er det, at afstandskravet for folk, der sidder i fængsel og dyrene i et rekreativt område er dobbelt så stor som det, der skal være til vores private hjem?, spørger Svend Kristiansen og Peter Sørensen.

De har siden de gik aktivt ind i modstanden mod møllerne stødt på en lang række paradokser, som de gerne vil fortælle resten af byen om.

- Der er nye afstandskrav på vej til møllerne, og det har foreløbig fået lokalpolitikere til at bakke ud sat i alt fald tyve projekter på standby. Senest i Skive, fortæller makkerparret.

Afstandskravet mellem skolerne og de otte mastodonter, der visuelt også kommer til at fylde i landskabet, giver også grund til bekymring - fordi børn ifølge mange modstandere er specielt følsomme for den lavfrekvente støj, der følger med kæmpemøllerne og samtidig vil de nye afstandskrav til møllerne i givet fald betyde, at det er direkte ulovligt at undervise børnene på Isenvad skole - fordi møllerne er alt for tæt på

- Mange har prøvet at stå på en færge og mærke lyden uden at kunne høre den, og når møllerne står tæt på hinanden, går de ind over hinanden og forværrer situationen, mener modstandsgruppen.

De er fuldt ud klar over, at Københavnerheden har været udpeget som vindemølleområde i flere år. Men udviklingen af vindmøllernes størrelse er også gået stærkt.


Møllerne er vokset

- Dengang man udlagde området til vindmøller, var de 75 meter høje - i dag er de dobbelt så store. Men måske det er den skjulte dagsorden for at få skolen lukket. Isenvad har stået sammen og nået i mål med et projekt mange troede var umuligt. Det er da ikke for sjovt, at vi har skarpt millioner sammen for at gøre Isenvad til et attraktivt sted at bo - Er vi klar til at give køb på det? spørger de to modstandere, der glæder sig til at gå på talerstolen og fortælle Isenvad om, hvorfor de synes, at de otte vindmøller en rigtig dårlig ide for byen.

- Vi ved godt, at der følger en million kroner med til byens foreningsliv - som en erstatning for de gener, der følger med vindmøllerne - men vi har bevist, at det kan vi faktisk godt selv samle ind, siger Peter Sørensen og Svend Kristiansen.


Ordet er dit